Menu

Duyurular > 2016 > Ağustos Duyuruları

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Kapsamında İbraz Edilen ISO 9001 Belgesi

SİRKÜLER NO: 8.6  / 664-544 = 31/08/2016 

Detay

Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 663-543 = 31/08/2016 

Detay

"FONASBA New ConTex Commentary 2016 Week 34"

SİRKÜLER NO: 6.12 / 659-542 = 31/08/2016

Detay

30 Ağustos Zafer Bayramı Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4 / 658-541  = 29/08/2016

Detay

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 11.5  / 656-539 = 25/08/2016 

Detay

İstanbul Boğazının Deniz Trafiğine Kapatılması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 657-540 = 25/08/2016 

Detay

İhracat Beyannamelerinin Kapanması

SİRKÜLER NO: 8.7  / 655-538 = 24/08/2016 

Detay

TOBB-FGCCC; Türkiye – KİK 2.Forumu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 654-537 = 22/08/2016 

Detay

Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 3.4 / 653-536 = 22/08/2016 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2016 Week 33”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 652-535 = 19/08/2016

Detay

Sefer Bildirimi (Marmara Denizinde Sismik ve Hidrografik Oşinografik Çalışmalar)

SİRKÜLER NO: 13.7 / 651-534 = 19/08/2016

Detay

Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 650-533 = 19/08/2016 

Detay

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 10.5  / 649-532 = 19/08/2016 

Detay

Gemi Adamlarının Deniz Hizmeti Hesabı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 648-531 = 19/08/2016

Detay

Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.3  / 647-530 = 19/08/2016 

Detay

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.4  / 646-529 = 19/08/2016 

Detay

Tokyo MOU Yük Güvenliği Uygunluğuna Yoğunlaşacak

SİRKÜLER NO: 22.3  / 645-528 = 19/08/2016

Detay

2012/8 Sayılı Genelgede Değişiklik

SİRKÜLER NO: 8.5 / 642-526 = 18/08/2016

Detay

2016 Yılı “Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC)”

SİRKÜLER NO: 22.3  / 641-525 = 18/08/2016

Detay

Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 644-527 = 18/08/2016

Detay

6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 640-524 = 16/08/2016

Detay

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 639-523 = 16/08/2016

Detay

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge Personeli ve Tasarım Faaliyet Alanlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 638-522 = 16/08/2016

Detay

İhaleye Davet

SİRKÜLER NO: 23.1  / 636-520 = 15/08/2016 

Detay

Ülkemizden ÇHÇ'ye İhraç Edilen Ürünlerin Ahşap Paketlemeleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 635-519 = 15/08/2016 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2016 Week 32”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 634-518 = 15/08/2016

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Cezaları Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 20.2 / 633-517 = 16/08/2016

Detay

Time Charter Barge İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 630-514 = 11/08/2016 

Detay

Parsiyel Konteyner

SİRKÜLER NO: 8.5 / 637-521 = 16/08/2016

Detay

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1  / 631-515= 12/08/2016

Detay