Menu

Hakkımızda > Üyelik Koşulları

Üyelik İçin İstenen Belgeler :

1) Derneğimize üye olmayı talep eden bir dilekçe ve bu dilekçe üzerinde  Derneğimiz üyesi iki şirketin referans olarak kaşe ve imzasının bulunması 

2) Üye olacak şirketi temsil edecek kişi tarafından doldurulmuş Dernek Üye Giriş Formu

3) 1 adet renkli vesikalık fotoğraf

4) Üye olacak şirketin kuruluşu ile ilgili Ticaret Sicili Gazetesi

5) Dernekçe istenilen şartlara uyacağına dair imzalanacak taahhütname 


Üyelik İçin Aranan Vasıflar :

1)  18 yaşını bitirmiş ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

2)  Gemileri devamlı olarak Türkiye ile yabancı limanlar arasında çalışan veya Türk sularından geçen Türk veya yabancı gemi donatanı ve/ veya donatanın acentesi veya temsilcisi olmak,

3)   Yukarıda (2) numarada tarif edilen ve gemisi en az bir defa Türk sularından geçiş yapan ve/veya bir Türk limanına uğrayan donatanlardan birinin acentesi olduğunu tevsik eden gemi acentesi ve / veya donatanın temsilcisi olmak,

4)   Giriş aidatının tamamını ödemiş olmak.

5) Kanunların üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile yüz kızartıcı suçlardan sabıkası olanlar dernek üyesi olamazlar.

6) Yabancı uyrukluların Derneğe üye olabilmeleri için, Yabancı Sermaye Kanununa göre Türkiye'de firma kurması ve Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip olması da gereklidir. Ancak bugüne kadar kurulmuş ve halen acentelik faaliyetini devam ettiren yabancı uyruklular ile yabancı firmaların hakları saklıdır.


Üyelik İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi:

Yukarıda sayılan belgelerle Derneğimize yapılan müracaat Yönetim Kurulu tarafından  en fazla 30 gün içinde karara bağlanır.

Karar Yönetim Kurulunun üçte iki çoğunluğu ile alınır. Netice yazılı olarak müracaat sahibine bildirilir.

Üyelik İçin Giriş Aidatı:

Üyelik giriş aidatı 500.- EUR karşılığı Türk Lirasıdır.

Yıllık üyelik aidatı 300.- EUR karşılığı Türk Lirasıdır.

Üyelerin ödeyecekleri ücretler ve bağışlar ile yardımlar Dernek Tüzüğü ile belirlenmiştir.