Menu

Hakkımızda > Tarihçe

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde  Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangeres Constantinople – İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu tarihlerde İstanbul’ da yaşayan, gemi taşımacılığında iyi isim yapmış, deneyimli ve sağlam sermaye yapısına ve düzenli sefer yapabilen filolara sahip yabancı denizcilik şirketleri tarafından, 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile  kurulmuştur.


Oda’ nın kuruluş amacı, bugün dernekte mevcut bulunan 6 Kasım 1902 tarihli Fransızca basılmış ve  Osmanlıca’ ya  çevrilmiş olan 9 maddelik arkası mühürlü “ Ecnebi Seyr-i Sefain Kumpanyaları Dersaadet Bahriye Odası Nizamnamesi “ isimli tarihi belgede; “ Şarkta gemi şirketlerini ilgilendirecek meselelerin tetkik ve takip edilmesi ve bu konu ile ilgili olarak bütün resmi daireler arasında gerekli teşebbüslerin yapılması, kendisine müracaat olduğu takdirde şirketler veya şirketler ile tüccar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların dostane bir şekilde yardımcı olmak “ şeklinde ifade edilmiştir.

 
27 Kasım 1927 tarihinde İstanbul Valiliği’ nin 218 sayılı izni ile “ Dersaadet Chambre Maritime des Compagnies de Navigation Etrangeres Cemiyeti “ olarak isim değişikliğine uğrayan dernek, 28 Haziran 1938 tarih ve 3512 Sayılı Cemiyetler Kanunu’ na uyum sağlattırılarak adını, “ Ecnebi Seyrisefain Şirketleri ve Armatörleri Cemiyeti” olarak değiştirmiştir.
 
1968 yılında İçişleri Bakanlığı’ nın yazmış olduğu talimatla, cemiyet isminin başında bulunan “ Ecnebi “ ibaresinin kaldırılması, Türk gemi sahipleri ve vapur acentelerinin de üye olmaya davet edilmesi istenmiş, bunun üzerine 4 Nisan 1968 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile ismi “ Vapur Donatanları ve Acenteleri Cemiyeti “ olarak değiştirilmiştir. Ayrıca yine bu toplantıda derneğin amacı da “ Deniz nakliyatı ile ilgili konularda, üyeler arasında mesleki ve sosyal dayanışmayı sağlamak ve bu amacın tahakkuku için;
 
a.      Deniz nakliyatı konusundaki ilerleyişi takip etmek ve bunları üyelerine duyurmak,
b.      Konu ile ilgili konferans ve seminerler tertip etmek ve bunları üyelerine bildirmek,
c.      Deniz nakliyatına ait istatistikleri tutmak, hizmet ve mesleği ilgilendiren tarifeleri neşretmek,
d.      Eğitim, sağlık ve çeşitli sosyal konularda, doğrudan doğruya veya mevcut kuruluşlara yardım suretiyle, topluma yararlı eser ve işler yapmaya çalışmak,
 
şeklinde belirtilerek statü değişikliği yapılmıştır.
 
7 Ekim 1983 tarihinde, 2908 Sayılı Dernekler Kanunu’ nda yapılan değişikliğe paralel olarak derneğin ismindeki “ cemiyet “ kelimesi yerine “ dernek “ kelimesi konulmak suretiyle “ Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği “ şeklindeki bugünkü ismini almıştır.
 
Dernek 2002 yılında Kuruluşunun 100. Yılı Anısına, Tarihi Araştırmalar Vakfı’ na     “ Türk Denizciliği ve Deniz Ticareti Kaynakları “ isimli eseri hazırlatarak, yüzyıllık onurlu geçmişine sahip çıkmış ve bu eseri “ Denizciliğin Kültür Mirası “ olarak gelecek nesillere devretmiştir.
 
Dernek, kuruluşunun 111. Yılı dolayısı ile de iki adet kitabı denizcilik sektörüne kazandırmıştır. Bunlardan biri Araştırmacı – Yazar Osman Öndeş tarafından hazırlanan ve İMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından basımı gerçekleştirilen “Vapur Donatanları ve Acenteleri Tarihi” isimli kitap olup bu eser ile Osmanlı İmparatorluğu’ ndan Cumhuriyet’e dek deniz esnafı hakkında XIX ve XX. Yüzyıllara ışık tutan ilk kaynak eser olma özelliği sağlanmış ve gemi acenteliği mesleğine ait kültürel ve tarihi bir boşluk doldurulmaya çalışılmıştır.
 
İkinci kitap ile de “111. Yıl – 1902’ den Günümüze..” adı altında Derneğin tarihçesi, faaliyetleri ve bugünkü üyelerinin tanıtımı hedeflenmiştir.

Dernek ayrıca 2004 yılında, değerli üyelerinin katkıları ile İstanbul’ un Cihangir semtinde eski bir tarihi konağı satın alarak aslına uygun olarak restore ettirmiş ve Boğazın en mutena köşelerinden birinin görüntüsüne sahip olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
 


Kuruluşundan Günümüze Dernek Başkanları

 
Tüzük şartlarına uygun olarak 1902 yılında yapılan ilk seçimlerde, 28 kurucu üye arasından ilk 10 kişilik aşağıdaki Yönetim Kurulu seçimi yapılmıştır.
 


Başkan :

M. Charles Dechaud

2. Başkan :

M. Barboro

2. Başkan :

M. Petcheneff

Sekreter :

M. J. AL Seymery

Muhasip :

M. A. C. Silley

Üye :

Baron de Bucoviç

Üye :

M. A. C. Sfezzo

Üye :

D. A. Mango

Üye :

Spas Antonoff

Üye :

Th. Reboul

Üye :

Theo. N. Curmuzi

 
1902 – 1912  Fransız ve Compagnies Messageries’ in temsilcisi M. Charles Dechaud, kuruluşun ilk başkanı olmuştur.
 
1912 – 1919  Yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Timothee Reboul başkan olarak seçildi. Başkanlık döneminin Balkan Harbi’ ne rastlaması ve arkadan 1. Dünya Savaşı’ nın başlaması nedeniyle başkanlığı 1919 yılına kadar devam etti. İstanbul limanının içinde bulunduğu şartlar, düzenli bir deniz ticaretine uygun olmadığı için kuruluş da normal dönemindeki gibi çalışamamıştır.
 
1919 – 1921 Yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında başkanlığa Messageries Maritimes acentesi temsilcisi E. Labussiere seçilmiştir.
 
1921 – 1928 Yılında yapılan Genel Kurul Toplantısında Soc. İtal di Servizi Marittimi Şirketi temsilcisi Quintino Fonzi Cruciani başkan seçilmiş ve 1928 yılına kadar bu görevde kalmıştır.
 
1928 – 1961 Yılları arasında Messageries Maritimes Şirketi temsilcisi 
Laurent Reboul başkanlık yapmış ve 33 yıl süre ile en uzun görevde kalan başkan olmuştur.

 
1961 – 1964 Yılları arasında Hugh La Fontaine başkanlık görevi yapmıştır.
 
1964 – 1973 Yılları arasında 9 yıl süre ile Gabriel Couteux başkanlık yapmıştır.
 
1973 – 2004 Yılları arasında ilk defa bir Türk, Metin Leblebicioğlu başkanlık görevine getirilmiş ve 31 sene bu görevini sürdürmüştür.
 
2004 – 2012 yılları arasında Ruhi Duman başkanlık yapmıştır. 2012 yılında yapılan Derneğimiz Genel Kurulu’nda Tüzük değişikliğine gidilerek Dernek Organlarına İstişare Kurulu ilave edilmiştir. İstişare Kurulu Başkanlık görevini Ruhi Duman yürütmektedir.
 
31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında yeni Yönetim Kurulu seçilmiş ve Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Başkanlığına getirilmiştir. 21 Mayıs 2014 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu oy birliği ile tekrar göreve getirilmiş ve Recep Düzgit 2014 – 2017 dönemi için tekrar Başkan seçilmiştir.


05 Nisan 2017 Tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Derneğimizin 25. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2017 - 2020 dönemi için;


‘’Sayın Recep Düzgit, Sayın Arif Kenan Türkantos, Sayın Emin Eminoğlu, Sayın Zeki Murat Denizeri, Sayın Savaş Ercan, Sayın A. Rifat Karakimseli ve Sayın Henryk Drowniak, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir’’.


10 Nisan 2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 


Sayın Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Arif Kenan Türkantos, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayın Emin Eminoğlu, Genel Sekreter

Sayın Zeki Murat Denizeri, Sayman Üye

Sayın Savaş Ercan, Üye                                                                                        

Sayın A.Rifat Karakimseli, Üye

Sayın Henryk Drowniak, Üye

 
Olarak görev almışlardır.


30 Mart 2021 Tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Derneğimizin 26. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2021 - 2024 dönemi için;


‘’Sayın Recep Düzgit, Sayın Arif Kenan Türkantos, Sayın Emin Eminoğlu, Sayın Zeki Murat Denizeri, Sayın Savaş Ercan, Sayın A. Rifat Karakimseli ve Sayın Henryk Drowniak, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir’’.


30 Mart 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 


Sayın Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Arif Kenan Türkantos, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayın Emin Eminoğlu, Genel Sekreter

Sayın Zeki Murat Denizeri, Sayman Üye                                                                                    

Sayın A.Rifat Karakimseli, Üye

Sayın Henryk Drowniak, Üye

Sayın Savaş Ercan, Üye 

Olarak görev almışlardır.


05 Mart 2024 Tarihinde Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Derneğimizin 27. Olağan Genel Kurul Toplantısında 2024 - 2027 dönemi için;


‘’Sayın Recep Düzgit, Sayın Arif Kenan Türkantos, Sayın Emin Eminoğlu, Sayın Zeki Murat Denizeri, Sayın A. Rifat Karakimseli ,Sayın Henryk Drowniak ve Sayın Cihangir İnanç Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiştir’’.


05 Mart 2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev dağılımı aşağıdaki şekilde yapılmıştır. 


Sayın Recep Düzgit, Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın Arif Kenan Türkantos, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Sayın Emin Eminoğlu, Genel Sekreter

Sayın Zeki Murat Denizeri, Sayman Üye                                                                                        

Sayın A.Rifat Karakimseli, Üye

Sayın Henryk Drowniak, Üye

Sayın Cihangir İnanç, Üye 

Olarak görev almışlardır.


DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN SN. OSMAN ÖNDEŞ TARAFINDAN YAZILAN VAPUR DONATANLARI VE ACENTELERİ TARİHİ KİTABINI PDF OLARAK İNDİREBİLİRSİNİZ.