Menu

Tarifeler > Türkiye Limanları > Türkiye Limanları Ücret Tarifeleri

1. TCDD LİMAN İŞLETMELERİ TARİFESİ:

 

A.   KILAVUZLUK HİZMETİ:                                                                    USD/HİZMET BAŞINA

 

Gemi GT’ si

 

 

Transit Yük, RO/RO, Turist, Car Carrier Gemileri

(100+40)

 

Konteyner Gemileri

(140+60)

 

Diğer Yük Gemileri

(170+70)

 

0-500

 507085

  501 –   1000

100140170

1001 –   2000

140200

240

2001 –   3000

180260310

3001 –   4000

220320

380

4001 –   5000

260380450

5001 –   6000

300440520

6001 –   7000

340500590

7001 –   8000

380560660

8001 –   9000

420620730

9001 – 10000

460680

800

        

         B. RÖMORKÖR HİZMETİ: 

 

                                                                                                                                               USD/HİZMET BAŞINA

 

Gemi GT’ si

 

 

Transit Yük, RO/RO, Turist, Car Carrier Gemileri

(155 + 27)

 

Konteyner Gemileri

(215+41)

Diğer Yük Gemileri

(255+48)

      0 –    1000

155215255

1001 –   2000

182

256255

2001 –   3000

209297255

3001 –   4000

236338303

4001 –   5000

263379351

5001 –   6000

290420399

6001 –   7000

317461447

7001 –   8000

344

502

495

8001 –   9000

371

543

543

9001 – 10000

398584591

 

 

1-  Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, pilotaj ve römorkör alma ve muafiyet oranları Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlar ile belirlenir.

2-  Yılbaşı, Dini ve Milli bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yukarıdaki ücretler % 50 ilaveli alınır.

3-  Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı eşya taşıyan ve gasfree yapmamış tankerlerin pilotaj ve römorkaj hizmeti ücretleri % 30 ilaveli alınır.

4-  ( Klas 1 ) Patlayıcı madde taşıyan gemilerde pilotaj ve römorkaj hizmeti ücretleri % 100 ilaveli olarak alınır

5-  Bir rıhtımdan diğer rıhtıma şifting halinde pilotaj ve römorkaj hizmeti Ücretleri % 50 indirimli olarak alınır.

6-    Haydarpaşa Limanında Diğer Yük Gemilerinde Römorkaj 3000 GT’ye kadar 255 ABD Doları  olarak sabit olup, sonraki her 1000 GT arası 48 ABD Dolarıdır.

7-  Baş ve Kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler ( bow thruster- stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkörün refakatte kalması halinde %50 indirimli, römorkör kullanılırsa hizmet karşılığı tam ücret alınır.(Geminin klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipod Pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler kıç itici olarak kabul edilir.)

8-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanır.

9-   Tablodaki GT’ ler harp gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır. 

      C. PALAMAR HİZMETİ: HAYDARPAŞA-İZMİR

                                                                                                        (USD / Bağlama – Çözme)

GEMİNİN GT’ si

DİĞER TÜM GEMİLER

(27+14)

       0 –   1000

27

 1001 –  2000

41

 2001 –  3000

55

 3001 –  4000

69

 4001 –  5000

83

 5001 –  6000

97

 6001 –  7000

111

 7001 –  8000

125

 8001 –  9000

139

 9001 – 10000

153

 

Haydarpaşa ve İzmir Limanında Tekne ve Yatlardan Palamar hizmeti (bağlama+çözme) için

 7 TL /metre ücret alınacaktır.

1-  Yılbaşı, Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yukarıdaki ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

2-   Tabloda belirtilen ücretler, bağlama ve çözme için tek olarak alınır.

3-  Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı eşya taşıyan ve gasfree yapmamış tankerlerin palamar hizmeti ücreti %30 ilaveli alınır.

4-(Klas 1) Patlayıcı madde taşıyan gemilerin palamar hizmeti ücreti %100 ilaveli alınır.

5-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanır.

6-   Tablodaki GT’ ler, harp gemileri için deplasman ton olarak uygulanır.


D. BARINMA HİZMETİLERİ (İŞGAL-FUZULİ İŞGAL) TARİFESİ

           

                                                                                            1000 GT/GÜN/USD

Geminin GT’ u

 

Diğer Tüm Gemiler

(10+10)

 

Fuzuli İşgal (1000GT/SAAT)

(20+20)

0-1000

10

20

1001-2000

20

40

2001-3000

30

60

3001-4000

40

80

4001-5000

50

100

5001-6000

60

120

6001-7000

70

140

7001-8000

80

160

8001-9000

90

180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu tarife; Kuruluşa ait rıhtım, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kıçtan kara eden veya şamandıralara bağlanan veyahut ta mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlanan gemilerin veya lash layterlerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)

 

2.   KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFESİ:

(İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı, İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri)

 

LİMAN HİZMETLERİ

KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU ( ABD DOLARI –GRT)

 

Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

105

42

139

59

179

74

Tablo:1

Kılavuz Bekleme Ücreti: beher saat ve kesri için 120 USD, Yukrıdaki ücretlere kılavuz servisi botu dahildir.

 

Römorkör Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-3000

+1000

187

33

249

47311

58

Tablo:2

 

Tablo 1 ve 2 kapsamındaki gemi tipi;  Klas Sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen gemilerle ilgili, ücret uygulamaya esas gemi tipinin tespitinde gemi ağırlıklı yükü esas alınır.

 

Tanımlar:

Kılavuzluk Hizmeti: Gemilere kılavuz kaptan ve servis motoru ile verilen hizmeti

Römorkaj Hizmeti: Limanda geminin yanında bulunma ve gereğinde çekilmesi /itilmesi hizmeti

 

Kılavuz ve Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar:

Yukarıdaki tabloda gösterilen ücretler esas ücretler olup, tarifenin uygulanışında tarife hükümleri ile esas ücretleri gösterir tablolar bir bütün teşkil eder. İlaveli veya indirimli ücret uygulanması esas ücretler üzerinden yapılır ve tarife üzerinden yapılacak hesaplamalarda ilave ve indirimler esas ücreti değiştirmez.

 

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise; indirimlerden yalnızca en yüksek olanı uygulanır. Yine bir hizmet için birden fazla aynı oranda indirim öngörülmüş ise; yalnızca biri uygulanır. Ancak; bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+;-) fark esas ücrete uygulanır.


Hizmetlerin 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da belirtilen günlere rastlaması halinde esas ücretler %50 ilaveli olarak uygulanır. Liman yanaşma-kalkma ve diğer hizmetlerinde ise, Cumartesi gününün tamamı normal mesai günü kabul edilir.


Kamu kurum ve kuruluşları dışında işletilmekte olan kıyı tesislerinde "Kılavuzluk ve Römorkörcülük ile Palamar Hizmetlerinin Ücretleri Hakkında Yönerge" hükümleri tatbik edilir.


Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile IMDG kod sınıf 1 ve 7 yükleri taşıyan gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri %30, açık denizde akaryakıt depolamak amacıyla konuşlandırılan antrepo gemilerine limbo yapan tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeden arındırılmamış tankerlere verilecek, kılavuzluk ve römorkör hizmet esas ücretleri ise %50 ilaveli olarak alınır.

 

IMDG kod Sınıf 2-5.1-5.2 ve 6.2 yükleri taşıyan tanker dışındaki diğer gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri %10 ilaveli olarak alınır.

 

Hizmete başlanmadan önce 24 saat içinde alınmış Gasfree Sertifikası bulunması halinde tarife esas ücretleri uygulanır.

 

İstanbul Limanında: Karaköy,Salıpazarı, Haydarpaşa, Sarayburnu, Dolmabahçe şamandıra ve demir mahalli ile Haliç'te verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo:1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2 deki esas ücretler uygulanır. İstanbul Liman hudutları içindeki diğer rıhtım, iskele ve tesislerde (Zeyport hariç) ise esas ücret %100 ilaveli olarak alınır.

 

Diğer Limanlarda: İç ve Orta Limanda verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo 1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2deki esas ücretler uygulanır. Bu limanların dış liman sahalarında verilen hizmetler için esas ücretler %100 ilaveli olarak alınır.

 

Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu:

Gemilerin uymakla yükümlü oldukları Kılavuz /Römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

Türk Bayraklı Okul, Harp ve Araştırma Gemileri: Türk Bayraklı okul, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

BEKLEME ÜCRETİ:

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

450585

10 – 19,9 Tona kadar

550715

20 – 39,9 Tona kadar

1100

1430

40 – 59,9 Tona kadar

1650

2145

60 – 79,9 Tona kadar

2200

2860

80 – 99,9 Tona kadar

3050

3965

100 Ton ve üzeri

52506825

Tablo: 3

Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kullanılması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır.

ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.

 

Bekleme Ücreti: Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin gecikme ile yapılması halinde:

                a)Kılavuzluk hizmetlerinde yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme ücreti alınır.

                b)Römorkör hizmetinde de yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme süresi kadar Tablo:  3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin yapılmaması halinde:

                a) Kılavuzluk hizmetine ait esas ücretin %50 si ile bekleme ücretinin tamamı alınır.

                b) Römorkör hizmetinde esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 'si ve ayrıca Tablo: 3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Bir saate kadar beklemelerden bekleme ücreti alınmaz. Bir saati aşan beklemelerde tüm bekleme süresi için ücret alınır. Kuruluş, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine verdiği vasıta ve personeli 1 saatten fazla bekletip bekletmemeye ve bekleme süresi içinde başka hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.

 

Başlayan hizmetlerde hizmetin mücbir sebeplerle (hava muhalefeti gibi) yapılamaması halinde sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 si alınır.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

 PALAMAR HİZMETİ:

    A-  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tarifesi:

 

  Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

TÜM DİĞER GEMİLER

0 – 1000

+1000

36

18

 

 

 

 

Palamar hizmeti, gemilerin rıhtımlara bağlanması ve çözülmesinde tek bir sefer için alınır. Kalkışta ikinci sefer için alınmaz.

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

3. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TARİFESİ:

            A.   BARINMA HİZMETLERİ (İŞGAL – FUZULİ İŞGAL):

Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, Kuruluşa ait Rıhtım, İskele ve Mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlayan veyahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan şamandıralara bağlayan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

Hizmetlerin Tanımı:

 a) İşgal: Gemilerin Tarifenin kapsamında belirtilen yerlerde hizmetin devamı süresince barınmalarını,

 b)  Fuzuli İşgal: Gemilerin, Tarifenin kapsamında belirtilen yerleri hizmetin bitiminden soma veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

a)   İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar:

Gemilerin, Kuruluşa veya mendirek içindeki başkalarına ait rıhtım, iskele, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

 

Ücretler, gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün / GT ve kesri başına alınır.

 

Geminin bağlandığı veya demirlediği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

 

Barınma(işgal) ücretlerinin alındığı rıhtımlarda; makinesiz deniz vasıtalarının (şatın) su derinliğinin yetersizliği nedeni ile, gemilerin rıhtımlara yanaşmasını sağlamaya yönelik kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; deniz vasıtası başına gün ve adet bazında 1.750,00 TL maktu ücret alınır.

 

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyette sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 

b)  Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

İşleri bittiği veya İşletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirmeleri bildirildiği halde 3 saat içinde terk etmemeleri, (ancak, İşletme yetkililerince gemi kalkış saatinden önce gemi acentesinden yazılı teyit alınmak suretiyle, eğer aynı rıhtıma Liman Başkanlığı tarafından tertip edilmiş gemi yok ise, barınma hizmeti (işgal) olarak değerlendirilir.)

 

İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri,

 

İşgal ettikleri halde posta talep etmemeleri (ancak, şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, şift çalışmalarının İşletmece yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz)

 

İş sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin rıhtım ve iskelelere yanaşmalarını müteakip iki saat içerisinde çalışmaya başlamamaları durumunda beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye Liman Başkanlığı’ nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Türk Bayraklı Okul ve Harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları halinde işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.

 

Kum gemilerinin liman içinde yükleme-boşaltma yapmaksızın beklenmesine fuzuli işgal uygulanmaz. (İstanbul Limanı Hariç)

 

600 NT'den küçük gemilerin eşya ile ilgili hizmetler dolayısıyla liman tesislerinden faydalanmaksızın rıhtım ve iskeleleri işgal etmeleri halinde (2) nolu tarife hükümleri gereği fuzuli işgal ücreti alınır.

 

Esas Ücretler Tarifesi:

LİMAN FAALİYETİ

AÇIKLAMA

ÜCRET

 

 

USD 

GEMİLER

-Kruvaziyer Yolcu Gemileri 

1000 GRT'ye kadar (maktu)

1001 GRT ve üzeri 1050 $ + beher GRT x 0,09$x Gün

 

1.050,00

0,09

 

-Askeri Gemiler


 

1000 GRT'ye kadar (maktu)

1001 GRT ve üzeri 2.000 $ + beher GRT x 1,00$x Gün

 2.000,00

1,00

FUZULİ İŞGAL

Liman Başkanlığı’nın Kalkış Ordinosu verdiği saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak. (GT /100 x 10,00 $)

10,00

 

 

Günlük (Yanaşık veya açıktaki gemilere servis 

 

ACENTE MOTORU-HİZMET BOTU


TENEZZÜH MOTORU - TURİSTİK AMAÇLI GEZİ TEKNELERİ V.B.

yapmak amacıyla rıhtım ve iskelelere yanaşan/kalkan motorlardan)


Günlük (Turistlik amaçlı gezi yapmak için rıhtım ve iskelelere yanaşan/ kalkan/barınan motor ve teknelerden)

 200,00500,00
YAT VE BENZERİ DENİZ

500 GT’ye kadar ( maktuen ) 2.200,00 $

 

VASITALARI

501 ve üzeri 2.200,00 $ + beher 100 GT + 100 $ 


(Kaynak: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarifesi) 


4.     ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

TARAFINDAN YAYINLANAN TARİFE: 

              

 

            A.   KILAVUZLUK HİZMET TARİFESİ:

                (Mersin, İskenderun ve Derince Limanları için)

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(105 + 42)

Konteyner Gemiler

ABD Doları

(139 + 59)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(179 + 74)

0 – 500

537090

501 – 1000

105

139

179

1001 – 2000

147

198

253

2001 – 3000

189

257

327

3001 – 4000

231

316

401

4001 – 5000

273

375

475

5001 – 6000

315

434

549

6001 – 7000

357

493

623

7001 – 8000

399

552

697

8001 – 9000

441

611

771

9001 – 10000

483

670

845


                Tablo: 1

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir)

3. Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

4. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

5. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde kılavuzluk ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

6. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

7. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

 

(İzmit Körfezi Limanları için / Derince Limanı Hariç)

 

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(105 + 42)

Etap

ABD Doları

138+66

Toplam

ABD Doları

 

 Konteyner Gemiler

ABD Doları

(139 + 59)

Etap

ABD Doları

138+66

Toplam

ABD Doları

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(179 + 74)

Etap

ABD Doları

138+66

Toplam

ABD Doları

        0 –    500

53

69

108

70

69

143

9069159

    501 –  1000

105

138

243

139

138285

179

138317

  1001 –  2000

147

204351198204414

253

204

457

  2001 –  3000

189

270

459

257

270543

327

270597

  3001 –  4000

231

336567

316

336672401336737

  4001 –  5000

273

402675375

402

801

475

402877

  5001 –  6000

315

468783

434

468930

549

4681017

  6001 –  7000

357

53489149353410596235341157

  7001 –  8000

399

600999

552

6001188

697

6001297

  8001 –  9000

441

6661107

611

6661317

771

6661437

  9001 – 10000

483

73212156707321446

845

7321577


 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir)

 

3. Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

 

5. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde kılavuzluk ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

 

6. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

 

7. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları Hariç Tüm Diğer Limanlar İçin)

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(105 + 42)

 Konteyner Gemiler

ABD Doları

(139 + 59)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(179 + 74)

        0 –    500

537090

    501 –  1000

105

139

179

  1001 –  2000

147

198

253

  2001 –  3000

189

257

327

  3001 –  4000

231316401

  4001 –  5000

273

375

475

  5001 –  6000

315

434

549

  6001 –  7000

357

493628

  7001 –  8000

399

552

697

  8001 –  9000

441611771

  9001 – 10000

483

670845


 Tablo: 3

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir)

 

3.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

 

5. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde kılavuzluk ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

 

6. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

 

7. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

B.    RÖMORKAJ HİZMET TARİFESİ:

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları için)

 

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(170 + 30)

 Konteyner Gemileri

ABD Doları

(249 + 47)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(283 + 53)

        0  –  1000

187

249

311

  1001 –  2000

220

296369

  2001 –  3000

253

343

427

  3001 –  4000

286

390485

  4001 –  5000

319

437

543

  5001 –  6000

352

484601

  6001 –  7000

385

531

659

  7001 –  8000

418578717

  8001 –  9000

451

625

775

  9001 – 10000

484

672

833


             Tablo:4

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

2.  Diğer yük gemilerinde römorkaj 3000 GT’ a kadar 283 ABD Doları olarak sabit olup sonraki her 1000 GT arası kat sayısı 53 ABD Dolarıdır.

3. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal römorkaj hizmetine tabidir)

4.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

5.  Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow thruster – stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret %50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipod pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler, kıç itici olarak kabul edilir)

6.   Gemide sadece baş itici (bow thruster) varsa ve bu itici faal olarak çalışıyorsa en az bir römorkör alır. Geminin GT’ a göre (dönemin) Müsteşarlık ilgili talimatındaki indirim uygulanır.

7. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

8. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde römorkaj ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

9. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

10. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Haricinde Tüm Limanları için)

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(170 + 30)

Liner Konteyner Gemileri

ABD Doları

(249 + 47)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(283 + 53)

        0  –  1000

187

249311

  1001 –  2000

220296369

  2001 –  3000

253

343427

  3001 –  4000

286

390485

  4001 –  5000

319437543

  5001 –  6000

352484601

  6001 –  7000

385

531659

  7001 –  8000

418578717

  8001 –  9000

451625775

  9001 – 10000

484672833


             Tablo:5

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

2.  Diğer yük gemilerinde römorkaj 3000 GT’ a kadar 255 ABD Doları olarak sabit olup sonraki her 1000 GT arası kat sayısı 48 ABD Dolarıdır.

3. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal römorkaj hizmetine tabidir)

4.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

5.  Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow thruster – stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret %50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipod pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler, kıç itici olarak kabul edilir)

6.   Gemide sadece baş itici (bow thruster) varsa ve bu itici faal olarak çalışıyorsa en az bir römorkör alır. Geminin GT’ a göre (dönemin) Müsteşarlık ilgili talimatındaki indirim uygulanır.

7. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

8. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde römorkaj ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

9. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

10. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

C.    PALAMAR HİZMET TARİFESİ:

                    (Bağlama + Çözme)

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları için)

Geminin GT’ si

Diğer Tüm Gemiler

ABD Doları

(36 +18)

     0 –   1000

36

1001 –  2000

54

2001 –  3000

72

3001 –  4000

90

4001 –  5000

108

5001 –  6000

126

6001 –  7000

144

7001 –  8000

162

8001 –  9000

180

 9001 – 10000

198

14001 – 15000

288

19001 – 20000

378

24001 – 25000

468

29001 – 30000

558

34001 – 35000

648

39001 – 40000

738

44001 – 45000

828

49001 – 50000

918

                         Tablo: 6

 

 

1. Bağlama + çözme olarak yukarıdaki tarifeler tek bir sefer olarak alınır. (Kalkışta ikinci sefer alınmaz)

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır.

 

3.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

 

(Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları Haricinde Tüm Limanlar için)

Geminin GT’ si

Diğer Tüm Gemiler

ABD Doları

(36 +18)

        0 –    1000

36

  1001 –   2000

54

  2001 –   3000

72

  3001 –   4000

90

  4001 –   5000

108

  5001 –   6000

126

  6001 –   7000

144

  7001 –   8000

162

  8001 –   9000

180

  9001 – 10000

198

14001 – 15000

288

19001 – 20000

378

24001 – 25000

468

29001 – 30000

558

34001 – 35000

648

39001 – 40000

738

44001 – 45000

828

49001 – 50000

918

                         Tablo: 7

 

 

1. Bağlama + çözme olarak yukarıdaki tarifeler tek bir sefer olarak alınır. (Kalkışta ikinci sefer alınmaz)

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır.

 

3.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

D.    LİMAN ÜCRET (BARINMA) TARİFESİ:

                         (Tüm Limanlar İçin)

 

Geminin GT’ si

 

Diğer Tüm Gemiler

ABD Doları

 

        0 –    1000

10

  1001 –   2000

20

  2001 –   3000

30

  3001 –   4000

40

  4001 –   5000

50

  5001 –   6000

60

  6001 –   7000

70

  7001 –   8000

80

  8001 –   9000

90

  9001 – 10000

100

14001 – 15000

150

19001 – 20000

200

24001 – 25000

250

29001 – 30000

300

34001 – 35000

350

39001 – 40000

400

44001 – 45000

450

49001 – 50000

500

                         Tablo: 8

 

1. Limana gelen gemiler tarafından limandaki kaldıkları her gün için beher gemi gros tonaj (GT) üzerinden 0,010 ABD Doları ödenir.

 

2.  Bu ücret, liman işletmesine hizmetin alındığı son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

3.  Liman işletmeleri dışında kıyılara bağlayan ticari yük ve yolcu gemileri bu ücreti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı' nın belirlediği hesaba haftalık dönemler halinde öder.

 

E.    DEMİRLEME ÜCRET TARİFESİ:

         (Tüm Limanlar İçin)

 Demirleme Ücretlerine İlişkin Genel Esaslar

Demirleme Ücretlerine İlişkin Hususlar Aşağıda Belirtilen Şekilde Uygulanır:

a) Toplam demirleme süresi 72 saati aşan bu Yönerge kapsamındaki tüm gemilerden günlük olarak alınır ve demirleme saatinden itibaren bu fıkranın (e) bendine göre ücretlendirilir.

b) Demirleme süresinin demirleme saatinden itibaren 168 saati aştığı durumlarda 168 saatin üstündeki günler için bu fıkranın (e) bendinde belirlenen artırımlı katsayılar uygulanır.

c) Günlük süre, bulunulan takvim gününün sonuna kadar geçerlidir. Bir sonraki gün için yeniden hesaplama yapılır.

ç) İsteyen gemiler bu fıkranın (e) bendinde belirlenen ücretlerden günlük ücretin 25 (yirmibeş) katı olarak aylık veya aylık ücretin 6 (altı) katı olarak yıllık ödeyebilirler.

d) Aylık veya yıllık ödeme yapan gemilerden;

1) TBDTDY kapsamındaki demirleme sahaları için ödeme yapanlar İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahaları hariç tüm demirleme sahalarına,

2) TBDTDY kapsamı dışındaki demirleme sahaları için ödeme yapanlar ise sadece TBDTDY kapsamı dışındaki demirleme sahalarına,

demirleme yapıldığı tarihten itibaren; aylık ödeme yapıldıysa 30 gün, yıllık ödeme yapıldıysa 12 ay boyunca herhangi bir ilave demirleme ücretine tabi olmadan demirleyebilirler.

e) Demirleme ücretleri ilgili demirleme sahaları için aşağıdaki şekilde uygulanır.

1) TBDTDY kapsamı dışındaki demirleme sahaları için demirleme ücreti,

a) Demirleme süresi 168 saate kadar olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,002 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,004 USD olarak,

b) Demirleme süresi 168 saatten fazla olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,003 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,006 USD olarak hesaplanarak ödenir.

c) Aylık ve yıllık ücret ödemelerinde bu bendin 1(a) alt bendindeki katsayılar esas alınır.

2) TBDTDY’nin Ek-2’sinde yer alan demirleme sahaları için demirleme ücreti,

a) Demirleme süresi 168 saate kadar olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,004 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,008 USD olarak,

b) Demirleme süresi 168 saatten fazla olan Türk bayraklı gemiler için GT başına 0,006 USD, yabancı bayraklı gemiler için ise GT başına 0,012 USD olarak hesaplanarak ödenir.

c) Aylık ve yıllık ücret ödemelerinde bu bendin 2(a) alt bendindeki katsayılar esas alınır. İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahaları için demirleme ücreti günlük ödenir, aylık veya yıllık ödeme yapılamaz.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında GT başına katsayıları belirlenen demirleme ücretini ödemesi gereken ve denize elverişlilik belgesinde sefer bölgesi “Kabotaj Seferi” veya daha düşük sınırlarda belirlenen gemilere Türk Bayraklı gemiler için belirlenmiş olan günlük, aylık ve yıllık ücretler %50 indirimli olarak uygulanır. Bunlar dışındaki Türk Bayraklı gemilere kabotaj seferi yapsalar dahi bu indirim uygulanmaz.

(3) Ücret tahakkukunda, gemilerin Tonilato Belgelerindeki GT değerleri, Tonilato Belgelerinde farklı GT değeri olan gemilerde ise büyük olan GT değeri esas alınır. EkE-1k

(4) Geliş bildirimi yapmakla yükümlü gemiler, ordino düzenlenmeden demirleme işlemi yapamaz.

(5) Gemi ilgilileri, demirledikleri sahayı, demirleme saatini ve demirleme sahasından ayrıldıkları saati derhal liman başkanlığına, kılavuzluk istasyonuna veya mevcut olan yerlerde Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine bildirmekle yükümlüdür.

(6) Demirleme ücreti, bu Yönerge Ekinde yer alan “Demirleme Ücretlerine İlişkin Örnek Hesap Tablosu”nda gösterildiği gibi geminin gros tonajının bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ilgili katsayılar ile çarpılması ile hesaplanır. Hesaplanan ücret, e-Devlet sistemi veya Bakanlığın e-tahsilat sistemine dahil olan ödeme kanalları vasıtasıyla ödeme gününe ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Amerikan Doları döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası cinsine çevrilerek gemi ilgililerince ödenir. Ödenen tutarlar Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına gelir kaydedilir.

(7) Ücretlerin geminin demir aldığı gün ödenmesi esas olup, bu süre hiçbir suretle demir alındığı günden itibaren 72 saati geçemez.

(8) Demirde servis dışı bekleme durumlarında günlük, aylık ve yıllık ücretler bu Yönerge hükümleri doğrultusunda ve %50 indirimli olarak uygulanır.

 

TBDTDY Kapsamındaki Demirleme Sahalarına Yönelik Özel Hükümler

MADDE 7 – (1) TBDTDY kapsamında geçiş yapan gemilerden, uğraksız geçişleri bozulmadığı sürece TBDTDY’nin Ek-2’sinde yer alan demirleme sahalarında demirleme ücreti alınmaz.

(2) TBDTDY kapsamında uğraksız geçişini bozan veya uğraksız geçişi bozulan veya uğraklı geçiş yapan gemilerin TBDTDY’nin Ek-2’sinde yer alan demirleme sahalarına demirleme yapanlardan demirleme süresinin 72 saati aşması halinde, demirleme saati itibarı ile demirleme ücreti alınır.


Demirleme Ücretlerine İlişkin Örnek Hesaplama Tablosu                                              


DEMİRLEME ÜCRETİ (Günlük) (ABD Doları)

 

Demirleme Süresi 168 saate kadar

Demirleme Süresi 168 saatten sonra

GT

Türk Bayraklı*

Türk Bayraklı*

Türk Bayraklı*

Türk Bayraklı*

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

TBDTDY

Hariç

TBDTDY

500

1

2

2

4

1,5

3

3

6

1.000

2

4

4

8

3

6

6

12

5.000

10

20

20

40

15

30

30

60

10.000

20

40

40

80

30

60

60

120

20.000

40

80

80

160

60

120

120

240

50.000

100

200

200

400

150

300

300

600

100.000

200

400

400

800

300

600

600

1200

* 6’ncı maddenin ikinci fıkrasındaki şartları sağlayan Türk Bayraklı kabotaj seferi yapan gemilere %50 indirim uygulanır.

ÖRNEK HESAPLAMA

TBDTDY hariç, 5 gün demirleme süresi olan, Türk Bayraklı* ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,002 $/ton = 20 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 20 $ = 100 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 20 $ x 25 = 500 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 500 $ x 6 = 3.000 $

* 6’ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gemilere %50 indirim uygulanır.

TBDTDY** kapsamında, 5 gün demirleme süresi olan, uğraksız geçiş niteliğinde olmayan, Türk Bayraklı* ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,004 $/ton = 40 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 40 $ = 200 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 40 $ x 25 = 1.000 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 1.000 $ x 6 = 6.000 $

* 6’ncı maddenin ikinci fıkrası kapsamındaki gemilere %50 indirim uygulanır.

** İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahalarında sadece günlük ödeme yapılır.

TBDTDY hariç, 5 gün demirleme süresi olan, Yabancı Bayraklı ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,004 $/ton = 40 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 40 $ = 200 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 40 $ x 25 = 1.000 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 1.000 $ x 6 = 6.000 $

TBDTDY kapsamında, 5 gün demirleme süresi olan, uğraksız geçiş niteliğinde olmayan, Yabancı Bayraklı* ve 10.000 GT bir gemi için;

Günlük ücret                                             : 10.000 ton x 0,008 $/ton = 80 $

Günlük üzerinden ödenecek ücret           : 5 gün x 80 $= 400 $

İstenilmesi halinde aylık ücret                  : 80 $ x 25 = 2.000 $

İstenilmesi halinde yıllık ücret                  : 2.000 $ x 6 = 12.000 $

TBDTDY kapsamında İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahalarında*, 9 gün demirleme süresi olan, Yabancı Bayraklı ve 10.000 GT bir gemi için;

Ödenecek ücret :

(7 gün x 10.000 ton x 0,008 $/ton)+(2 gün x 10.000 ton x 0,012 $/ton) = 560$ + 240$ = 800$

* İstanbul Boğazı Güney Girişi Demirleme Sahalarında sadece günlük ödeme yapılır.5.     ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET

         TARİFE TABLOSU:

(5 Haziran 2009 tarih ve 27249 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmış olup 1.1.2010

            Tarihinden itibaren geçerlidir)

                                                                                                                                                                                             EK-1


 

 

 

 

GRT

1. Kısım

2. Kısım

 

 

 

Sabit Ücret

(€ )

Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)

Atık Ücreti (€/m3)

 

MARPOL EK-I

(Sintine suyu, atık yağ, slaç )

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

MARPOL EK-I

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

Slop, kirli balast

Sintine suyu slaç, atık yağ

0-1000

80

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

1001-5000

140

3

2

1

5001-10000

210

4

3

2

10001-15000

250

5

4

2

15001-20000

300

6

5

2

20001-25000

350

7

5

3

25001-35000

400

8

6

3

35001-60000

540

10

10

4

60000-üstü

720

13

15

5

Not:  Verilen atığın miktarı küsuratlı ise üst tam sayıya tamamlanır. 

          Örn:    0,2 m³ atık >> 1 m³ atık sayılacaktır.

                      1,3 m³ atık >> 2 m³ atık sayılacaktır v.b

 

ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 - Ülkemiz limanlarına gelecek olan gemiler ile karasularında atık vermek isteyen uğraksız gemiler, Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi’ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2 - Tüm gemiler, liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar. Bunun için Ek-1’in birinci kısmında belirtilen oranlarda sabit ücret ödenmesi zorunludur.

3 - Sabit ücret ödeyen gemiler Ek-1’in birinci kısmında belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret alınır.

4 - Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemiler ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler. Uğraksız geçen gemilerin talepleri halinde atık tür ve miktarına bakılmaksızın Sabit Ücrete Tabi Ücret alındıktan sonra ilave vereceği atığın tür ve miktarına göre m³ başına ücret tarifesi uygulanır.

5 - Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m³ ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3ücretinden %50 indirim uygulanır.

6 - Ülkemiz limanlarına gelen bir gemi sabit ücreti ödedikten sonra başka bir limana giderek atık vermek istemesi durumunda Ek-1’in birinci kısmında belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7 - Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Ülkemiz limanlarına gelen gemilerden sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m³ başına ücret öderler.

8 - Atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır.Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3tür.

9 - Limana veya platforma yanaşmış gemilerden ve limana veya platforma teknik nedenlerden dolayı yanaşamayan gemilerden atık alma gemisi ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10 - Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

11 - Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

12 - Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. Açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

 

Atık alımına başladıktan sonra;

Slop 

10 saat

 

Atık yağ

2 saat

 

Kirli balast 

10 saat

Zehirli sıvı atık

4 saat

Sintine suyu 

4 saat

Pis su

4 saat

Slaç

4 saat

Çöp

1 saat

 

13 - Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapabilir.

14 - Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca belirlenir. Anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin belirleyeceği ücret uygulanır.

15 - Atık alım hizmet ücreti banka aracılığı ile yatırılır/tahsil edilir.

16 - Muafiyet belgesi verilen ve atık alımı yapmayan limanlar sabit ücreti alır ve anlaşma yaptığı limana verirler.

17 - Limanlar, atık alım hizmetlerini veren gemi veya diğer araçlardan herhangi bir isim altında ücret alamazlar.