Menu

Tarifeler > Türkiye Limanları > Türkiye Limanları Ücret Tarifeleri

1. TCDD LİMAN İŞLETMELERİ TARİFESİ:

 

A.   KILAVUZLUK HİZMETİ:                                                                    USD/HİZMET BAŞINA

 

Gemi GT’ si

 

 

Transit Yük, RO/RO, Turist, Car Carrier Gemileri

(100+40)

 

Konteyner Gemileri

(140+60)

 

Diğer Yük Gemileri

(170+70)

 

0-500

 507085

  501 –   1000

100140170

1001 –   2000

140200

240

2001 –   3000

180260310

3001 –   4000

220320

380

4001 –   5000

260380450

5001 –   6000

300440520

6001 –   7000

340500590

7001 –   8000

380560660

8001 –   9000

420620730

9001 – 10000

460680

800

        

         B. RÖMORKÖR HİZMETİ: (HAYDARPAŞA)

 

                                                                                                                                               USD/HİZMET BAŞINA

 

Gemi GT’ si

 

 

Transit Yük, RO/RO, Turist, Car Carrier Gemileri

(155 + 27)

 

Konteyner Gemileri

(215+41)

Diğer Yük Gemileri

(255+48)

      0 –    1000

155215255

1001 –   2000

182

256255

2001 –   3000

209297255

3001 –   4000

236338303

4001 –   5000

263379351

5001 –   6000

290420399

6001 –   7000

317461447

7001 –   8000

344

502

495

8001 –   9000

371

543

543

9001 – 10000

398584591

 

 

1-  Gemilerin uymakla yükümlü oldukları, pilotaj ve römorkör alma ve muafiyet oranları Liman Tüzük, Yönetmelik ve Talimatlar ile belirlenir.

2-  Yılbaşı, Dini ve Milli bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü yukarıdaki ücretler % 50 ilaveli alınır.

3-  Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı eşya taşıyan ve gasfree yapmamış tankerlerin pilotaj ve römorkaj hizmeti ücretleri % 30 ilaveli alınır.

4-  ( Klas 1 ) Patlayıcı madde taşıyan gemilerde pilotaj ve römorkaj hizmeti ücretleri % 100 ilaveli olarak alınır

5-  Bir rıhtımdan diğer rıhtıma şifting halinde pilotaj ve römorkaj hizmeti Ücretleri % 50 indirimli olarak alınır.

6-    Haydarpaşa Limanında Diğer Yük Gemilerinde Römorkaj 3000 GT’ye kadar 255 ABD Doları  olarak sabit olup, sonraki her 1000 GT arası 48 ABD Dolarıdır.

7-  Baş ve Kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler ( bow thruster- stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkörün refakatte kalması halinde %50 indirimli, römorkör kullanılırsa hizmet karşılığı tam ücret alınır.(Geminin klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipod Pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler kıç itici olarak kabul edilir.)

8-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanır.

9-   Tablodaki GT’ ler harp gemileri için Deplasman Ton olarak uygulanır. 

      C. PALAMAR HİZMETİ: HAYDARPAŞA-İZMİR

                                                                                                        (USD / Bağlama – Çözme)

GEMİNİN GT’ si

DİĞER TÜM GEMİLER

(27+14)

       0 –   1000

27

 1001 –  2000

41

 2001 –  3000

55

 3001 –  4000

69

 4001 –  5000

83

 5001 –  6000

97

 6001 –  7000

111

 7001 –  8000

125

 8001 –  9000

139

 9001 – 10000

153

 

Haydarpaşa ve İzmir Limanında Tekne ve Yatlardan Palamar hizmeti (bağlama+çözme) için

 7 TL /metre ücret alınacaktır.

1-  Yılbaşı, Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yukarıdaki ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

2-   Tabloda belirtilen ücretler, bağlama ve çözme için tek olarak alınır.

3-  Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı eşya taşıyan ve gasfree yapmamış tankerlerin palamar hizmeti ücreti %30 ilaveli alınır.

4-(Klas 1) Patlayıcı madde taşıyan gemilerin palamar hizmeti ücreti %100 ilaveli alınır.

5-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanır.

6-   Tablodaki GT’ ler, harp gemileri için deplasman ton olarak uygulanır.


D. BARINMA HİZMETİLERİ (İŞGAL-FUZULİ İŞGAL) TARİFESİ

           

                                                                                            1000 GT/GÜN/USD

Geminin GT’ u

 

Diğer Tüm Gemiler

(10+10)

 

Fuzuli İşgal (1000GT/SAAT)

(20+20)

0-1000

10

20

1001-2000

20

40

2001-3000

30

60

3001-4000

40

80

4001-5000

50

100

5001-6000

60

120

6001-7000

70

140

7001-8000

80

160

8001-9000

90

180


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bu tarife; Kuruluşa ait rıhtım, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kıçtan kara eden veya şamandıralara bağlanan veyahut ta mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlanan gemilerin veya lash layterlerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)

 

2.   KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFESİ:

(İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı, İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri)

 

LİMAN HİZMETLERİ

KILAVUZLUK HİZMETLERİ ESAS ÜCRET TABLOSU ( ABD DOLARI –GRT)

 

Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

100

40

135

60

165

70

Tablo:1

Kılavuz Bekleme Ücreti: beher saat ve kesri için 120 USD, Yukrıdaki ücretlere kılavuz servisi botu dahildir.

 

Römorkör Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-3000

+1000

160

30

230

45

270

50

Tablo:2

 

Tablo 1 ve 2 kapsamındaki gemi tipi;  Klas Sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen gemilerle ilgili, ücret uygulamaya esas gemi tipinin tespitinde gemi ağırlıklı yükü esas alınır.

 

Tanımlar:

Kılavuzluk Hizmeti: Gemilere kılavuz kaptan ve servis motoru ile verilen hizmeti

Römorkaj Hizmeti: Limanda geminin yanında bulunma ve gereğinde çekilmesi /itilmesi hizmeti

 

Kılavuz ve Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar:

Yukarıdaki tabloda gösterilen ücretler esas ücretler olup, tarifenin uygulanışında tarife hükümleri ile esas ücretleri gösterir tablolar bir bütün teşkil eder. İlaveli veya indirimli ücret uygulanması esas ücretler üzerinden yapılır ve tarife üzerinden yapılacak hesaplamalarda ilave ve indirimler esas ücreti değiştirmez.

 

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise; indirimlerden yalnızca en yüksek olanı uygulanır. Yine bir hizmet için birden fazla aynı oranda indirim öngörülmüş ise; yalnızca biri uygulanır. Ancak; bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+;-) fark esas ücrete uygulanır.

 

Hizmetlerin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunda belirtilen günlere rastlaması halinde esas ücretler; liman hizmetlerinde Cumartesi günü saat: 13:00’ den itibaren tatbik edilen tatil uygulaması hariç, %50 ilaveli olarak alınır.

 

Tehlikeli yük taşıyan tankerler ile IMDG kod sınıf 1 ve 7 yükleri taşıyan gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri %30, açık denizde akaryakıt depolamak amacıyla konuşlandırılan antrepo gemilerine limbo yapan tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeden arındırılmamış tankerlere verilecek, kılavuzluk ve römorkör hizmet esas ücretleri ise %50 ilaveli olarak alınır.

 

IMDG kod Sınıf 2-5.1-5.2 ve 6.2 yükleri taşıyan tanker dışındaki diğer gemilere verilecek kılavuzluk, römorkör ve palamar hizmet esas ücretleri %10 ilaveli olarak alınır.

 

Hizmete başlanmadan önce 24 saat içinde alınmış Gasfree Sertifikası bulunması halinde tarife esas ücretleri uygulanır.

 

İstanbul Limanında: Karaköy,Salıpazarı, Haydarpaşa, Sarayburnu, Dolmabahçe şamandıra ve demir mahalli ile Haliç'te verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo:1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2 deki esas ücretler uygulanır. İstanbul Liman hudutları içindeki diğer rıhtım, iskele ve tesislerde (Zeyport hariç) ise esas ücret %100 ilaveli olarak alınır.

 

Diğer Limanlarda: İç ve Orta Limanda verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo 1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2deki esas ücretler uygulanır. Bu limanların dış liman sahalarında verilen hizmetler için esas ücretler %100 ilaveli olarak alınır.

 

Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu:

Gemilerin uymakla yükümlü oldukları Kılavuz /Römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

Türk Bayraklı Okul, Harp ve Araştırma Gemileri: Türk Bayraklı okul, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

BEKLEME ÜCRETİ:

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

330

450

10 – 19,9 Tona kadar

440

600

20 – 39,9 Tona kadar

880

1200

40 – 59,9 Tona kadar

1320

1800

60 – 79,9 Tona kadar

1760

2400

80 – 99,9 Tona kadar

2420

3300

100 Ton ve üzeri

4180

5700

Tablo: 3

Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kullanılması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır.

ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.

 

Bekleme Ücreti: Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin gecikme ile yapılması halinde:

                a)Kılavuzluk hizmetlerinde yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme ücreti alınır.

                b)Römorkör hizmetinde de yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme süresi kadar Tablo:  3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin yapılmaması halinde:

                a) Kılavuzluk hizmetine ait esas ücretin %50 si ile bekleme ücretinin tamamı alınır.

                b) Römorkör hizmetinde esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 'si ve ayrıca Tablo: 3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Bir saate kadar beklemelerden bekleme ücreti alınmaz. Bir saati aşan beklemelerde tüm bekleme süresi için ücret alınır. Kuruluş, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine verdiği vasıta ve personeli 1 saatten fazla bekletip bekletmemeye ve bekleme süresi içinde başka hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.

 

Başlayan hizmetlerde hizmetin mücbir sebeplerle (hava muhalefeti gibi) yapılamaması halinde sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 si alınır.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

 PALAMAR HİZMETİ:

    A-  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tarifesi:

 

  Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

TÜM DİĞER GEMİLER

0 – 1000

+1000

30

15

 

 

 

 

Palamar hizmeti, gemilerin rıhtımlara bağlanması ve çözülmesinde tek bir sefer için alınır. Kalkışta ikinci sefer için alınmaz.

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkör ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

3. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. TARİFESİ:

            A.   BARINMA HİZMETLERİ (İŞGAL – FUZULİ İŞGAL):

Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, Kuruluşa ait Rıhtım, İskele ve Mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlayan veyahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan şamandıralara bağlayan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

Hizmetlerin Tanımı:

 a) İşgal: Gemilerin Tarifenin kapsamında belirtilen yerlerde hizmetin devamı süresince barınmalarını,

 b)  Fuzuli İşgal: Gemilerin, Tarifenin kapsamında belirtilen yerleri hizmetin bitiminden soma veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

a)   İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar:

Gemilerin, Kuruluşa veya mendirek içindeki başkalarına ait rıhtım, iskele, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

 

Ücretler, gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün / GT ve kesri başına alınır.

 

Geminin bağlandığı veya demirlediği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

 

Barınma(işgal) ücretlerinin alındığı rıhtımlarda; makinesiz deniz vasıtalarının (şatın) su derinliğinin yetersizliği nedeni ile, gemilerin rıhtımlara yanaşmasını sağlamaya yönelik kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; deniz vasıtası başına gün ve adet bazında 1.750,00 TL maktu ücret alınır.

 

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyette sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 

b)  Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

İşleri bittiği veya İşletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirmeleri bildirildiği halde 3 saat içinde terk etmemeleri, (ancak, İşletme yetkililerince gemi kalkış saatinden önce gemi acentesinden yazılı teyit alınmak suretiyle, eğer aynı rıhtıma Liman Başkanlığı tarafından tertip edilmiş gemi yok ise, barınma hizmeti (işgal) olarak değerlendirilir.)

 

İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri,

 

İşgal ettikleri halde posta talep etmemeleri (ancak, şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, şift çalışmalarının İşletmece yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz)

 

İş sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin rıhtım ve iskelelere yanaşmalarını müteakip iki saat içerisinde çalışmaya başlamamaları durumunda beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye Liman Başkanlığı’ nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Türk Bayraklı Okul ve Harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları halinde işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.

 

Kum gemilerinin liman içinde yükleme-boşaltma yapmaksızın beklenmesine fuzuli işgal uygulanmaz. (İstanbul Limanı Hariç)

 

600 NT'den küçük gemilerin eşya ile ilgili hizmetler dolayısıyla liman tesislerinden faydalanmaksızın rıhtım ve iskeleleri işgal etmeleri halinde (2) nolu tarife hükümleri gereği fuzuli işgal ücreti alınır.

 

Esas Ücretler Tarifesi:

LİMAN FAALİYETİ

AÇIKLAMA

ÜCRET

 

 

TL 

GEMİLER

-Kruvaziyer Yolcu Gemileri (Gemi GT x 0,50TL  x Gün)

 

0,71

 

-Askeri Gemiler

1.224,21

 

4000  GT’ye kadar 860,00 TL 

4001  ve üzeri 860,00 TL + beher GT X0,24 TL  x Gün

 

0,34

FUZULİ İŞGAL

Liman Başkanlığı’nın Kalkış Ordinosu verdiği saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak. (GT /100 x 35,00 TL  x saat)

49,82

 

 

Günlük (Yanaşık veya açıktaki gemilere servis

 

ACENTE MOTOR-TENEZZÜH

yapmak amacıyla rıhtım ve iskelelere

 

MOTORU

yanaşan/kalkan motorlardan)

1.224,21

YAT VE BENZERİ DENİZ

1000 GT’ye kadar 1.224,21 TL

 

VASITALARI

1001 ve üzeri 1.224,21 TL + beher 100 GT + 370,11 TL 


(Kaynak: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarifesi) 


4.     ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

TARAFINDAN YAYINLANAN TARİFE: 

              (Yayın Tarihi: 01.08.2003)

 

            A.   KILAVUZLUK HİZMET TARİFESİ:

                (Mersin, İskenderun ve Derince Limanları için)

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(100 + 40)

Liner Konteyner Gemiler

ABD Doları

(140 + 60)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(170 + 70)

0 – 500

20

70

85

501 – 1000

100

140

170

1001 – 2000

140

200

240

2001 – 3000

180

260

310

3001 – 4000

220

320

380

4001 – 5000

260

380

450

5001 – 6000

300

440

520

6001 – 7000

340

500

590

7001 – 8000

380

560

660

8001 – 9000

420

620

730

9001 – 10000

460

680

800

14001 – 15000

660

980

1150

19001 – 20000

860

1280

1500

24001 – 25000

1060

1580

1850

29001 – 30000

1260

1880

2200

34001 – 35000

1460

2180

2550

39001 – 40000

1560

2480

2900

44001 – 45000

1860

2780

3250

49001 – 50000

2060

3080

3600

                Tablo: 1

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir)

3. Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

4. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

5. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde kılavuzluk ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

6. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

7. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

 

(İzmit Körfezi Limanları için / Derince Limanı Hariç)

 

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(100 + 40)

Etap

ABD Doları

70+35

Toplam

ABD Doları

 

Liner Konteyner Gemiler

ABD Doları

(140 + 60)

Etap

ABD Doları

70+35

Toplam

ABD Doları

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(170 + 70)

Etap

ABD Doları

200+95

Toplam

ABD Doları

        0 –    500

50

58

108

70

83

153

85

100

185

    501 –  1000

100

115

215

140

165

305

170

200

370

  1001 –  2000

140

170

310

200

245

445

240

295

535

  2001 –  3000

180

225

405

260

325

585

310

390

700

  3001 –  4000

220

280

500

320

405

725

380

485

865

  4001 –  5000

260

335

595

380

485

865

450

580

1030

  5001 –  6000

300

390

690

440

565

1005

520

675

1195

  6001 –  7000

340

445

785

500

645

1145

590

770

1360

  7001 –  8000

380

500

880

560

725

1285

660

865

1525

  8001 –  9000

420

555

975

620

805

1425

730

960

1690

  9001 – 10000

460

610

1070

680

885

1565

800

1065

1855

14001 – 15000

660

885

1545

980

1285

2265

1150

1530

2680

19001 – 20000

860

1160

2020

1280

1685

2965

1500

2005

3505

24001 – 25000

1060

1435

2495

1580

2085

3665

1850

2480

4330

29001 – 30000

1260

1710

2970

1880

2485

4365

2200

2955

5155

34001 – 35000

1460

1985

3445

2180

2885

5065

2550

3430

5980

39001 – 40000

1660

2260

3920

2480

3285

5765

2900

3905

6805

44001 – 45000

1860

2535

4395

2780

3685

6465

3250

4380

7630

49001 – 50000

2060

2810

4870

3080

4085

7165

3600

4855

8455

Tablo: 2

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir)

 

3. Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

 

5. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde kılavuzluk ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

 

6. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

 

7. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları Hariç Tüm Diğer Limanlar İçin)

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(90 + 36)

Liner Konteyner Gemiler

ABD Doları

(125 + 55)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(155 + 65)

        0 –    500

45

63

78

    501 –  1000

90

125

155

  1001 –  2000

126

180

220

  2001 –  3000

162

235

285

  3001 –  4000

198

290

350

  4001 –  5000

234

345

415

  5001 –  6000

270

400

480

  6001 –  7000

306

455

545

  7001 –  8000

342

510

610

  8001 –  9000

378

565

675

  9001 – 10000

414

620

740

14001 – 15000

594

895

1065

19001 – 20000

774

1170

1890

24001 – 25000

954

1445

1715

29001 – 30000

1134

1720

2040

34001 – 35000

1314

1995

2365

39001 – 40000

1494

2270

2690

44001 – 45000

1674

2545

3015

49001 – 50000

1854

2820

3340

 Tablo: 3

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları kılavuz alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal pilotaj hizmetine tabidir)

 

3.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

 

5. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde kılavuzluk ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

 

6. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

 

7. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

B.    RÖMORKAJ HİZMET TARİFESİ:

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları için)

 

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(170 + 30)

Liner Konteyner Gemileri

ABD Doları

(240 + 45)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(283 + 53)

        0  –  1000

170

240

283

  1001 –  2000

200

285

283

  2001 –  3000

230

330

283

  3001 –  4000

260

375

336

  4001 –  5000

290

420

389

  5001 –  6000

320

465

442

  6001 –  7000

350

510

495

  7001 –  8000

380

555

548

  8001 –  9000

410

600

601

  9001 – 10000

440

645

654

14001 – 15000

590

670

919

19001 – 20000

740

1095

1184

24001 – 25000

890

1320

1449

29001 – 30000

1040

1545

1714

34001 – 35000

1190

1770

1979

39001 – 40000

1340

1995

2244

44001 – 45000

1490

2220

2509

49001 – 50000

1640

2445

2774

             Tablo:4

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

2.  Diğer yük gemilerinde römorkaj 3000 GT’ a kadar 283 ABD Doları olarak sabit olup sonraki her 1000 GT arası kat sayısı 53 ABD Dolarıdır.

3. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal römorkaj hizmetine tabidir)

4.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

5.  Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow thruster – stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret %50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipod pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler, kıç itici olarak kabul edilir)

6.   Gemide sadece baş itici (bow thruster) varsa ve bu itici faal olarak çalışıyorsa en az bir römorkör alır. Geminin GT’ a göre (dönemin) Müsteşarlık ilgili talimatındaki indirim uygulanır.

7. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

8. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde römorkaj ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

9. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

10. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Haricinde Tüm Limanları için)

GT

1- Yolcu Gemileri

2- Transit Yük Gemileri

3- RO – RO Gemileri

ABD Doları

(155 + 27)

Liner Konteyner Gemileri

ABD Doları

(215 + 41)

Diğer Yük Gemileri

ABD Doları

(255 + 48)

        0  –  1000

155

215

255

  1001 –  2000

182

256

255

  2001 –  3000

209

297

255

  3001 –  4000

236

338

303

  4001 –  5000

263

379

351

  5001 –  6000

290

420

399

  6001 –  7000

317

461

447

  7001 –  8000

344

502

495

  8001 –  9000

371

543

543

  9001 – 10000

398

584

591

14001 – 15000

533

789

831

19001 – 20000

668

994

1071

24001 – 25000

803

1199

1311

29001 – 30000

938

1404

1551

34001 – 35000

1073

1609

1791

39001 – 40000

1208

1814

2031

44001 – 45000

1343

2019

2271

49001 – 50000

1478

2224

2511

             Tablo:5

 

1. Gemilerin uymakla yükümlü oldukları römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük ve Yönetmelikleri ile belirlenir.

2.  Diğer yük gemilerinde römorkaj 3000 GT’ a kadar 255 ABD Doları olarak sabit olup sonraki her 1000 GT arası kat sayısı 48 ABD Dolarıdır.

3. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır. (Gasfree sertifikası alan tankerler normal römorkaj hizmetine tabidir)

4.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

5.  Baş ve kıç iticisi faal olarak çalışan gemiler (bow thruster – stern thruster) tek römorkör alırlar. Römorkör refakatte kalırsa ücret %50 indirimli, kullanılırsa hizmet karşılığı ücret tam olarak ödenir. (Geminin Klas kuruluşu tarafından uygunluk yazısı verildiği takdirde, Azipod pervane sistemleri gibi gelişmiş sistemler, kıç itici olarak kabul edilir)

6.   Gemide sadece baş itici (bow thruster) varsa ve bu itici faal olarak çalışıyorsa en az bir römorkör alır. Geminin GT’ a göre (dönemin) Müsteşarlık ilgili talimatındaki indirim uygulanır.

7. Yakıt almak isteyen veya tamir amacıyla tersanelere giren gemiler için tarifeler %50 indirimli olarak uygulanır.

8. Bir rıhtımdan diğer bir rıhtıma yer değiştirme (Shifting) halinde römorkaj ücreti %50 indirimli olarak uygulanır.

9. Bu ücretler ABD Doları olarak alınmış olup tek giriş üzerinden hesaplanmıştır.

10. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

C.    PALAMAR HİZMET TARİFESİ:

                    (Bağlama + Çözme)

                (Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları için)

Geminin GT’ si

Diğer Tüm Gemiler

ABD Doları

(20 +10)+ 15

     0 –   1000

30

1001 –  2000

45

2001 –  3000

60

3001 –  4000

75

4001 –  5000

90

5001 –  6000

105

6001 –  7000

120

7001 –  8000

135

8001 –  9000

150

 9001 – 10000

165

14001 – 15000

240

19001 – 20000

315

24001 – 25000

390

29001 – 30000

465

34001 – 35000

540

39001 – 40000

615

44001 – 45000

690

49001 – 50000

765

                         Tablo: 6

 

 

1. Bağlama + çözme olarak yukarıdaki tarifeler tek bir sefer olarak alınır. (Kalkışta ikinci sefer alınmaz)

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır.

 

3.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

 

(Mersin, İskenderun ve İzmit Körfezi Limanları Haricinde Tüm Limanlar için)

Geminin GT’ si

Diğer Tüm Gemiler

ABD Doları

(18 +9)+ 14

        0 –    1000

27

  1001 –   2000

41

  2001 –   3000

55

  3001 –   4000

69

  4001 –   5000

83

  5001 –   6000

97

  6001 –   7000

111

  7001 –   8000

125

  8001 –   9000

139

  9001 – 10000

153

14001 – 15000

223

19001 – 20000

293

24001 – 25000

363

29001 – 30000

433

34001 – 35000

503

39001 – 40000

573

44001 – 45000

643

49001 – 50000

713

                         Tablo: 7

 

 

1. Bağlama + çözme olarak yukarıdaki tarifeler tek bir sefer olarak alınır. (Kalkışta ikinci sefer alınmaz)

 

2. LNG, LPG, Petrol ve Petrol Türevi taşıyan tankerlerde yukarıdaki ücretler %30 zamlı olarak uygulanır.

 

3.  Yılbaşı ile dini ve milli bayramları içeren resmi tatil günlerinde yukarıdaki ücretler %50 zamlı olarak uygulanır.

 

4. Tüm ücretler, hizmetin verildiği son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

D.    LİMAN ÜCRET (BARINMA) TARİFESİ:

                         (Tüm Limanlar İçin)

 

Geminin GT’ si

 

Diğer Tüm Gemiler

ABD Doları

 

        0 –    1000

10

  1001 –   2000

20

  2001 –   3000

30

  3001 –   4000

40

  4001 –   5000

50

  5001 –   6000

60

  6001 –   7000

70

  7001 –   8000

80

  8001 –   9000

90

  9001 – 10000

100

14001 – 15000

150

19001 – 20000

200

24001 – 25000

250

29001 – 30000

300

34001 – 35000

350

39001 – 40000

400

44001 – 45000

450

49001 – 50000

500

                         Tablo: 8

 

1. Limana gelen gemiler tarafından limandaki kaldıkları her gün için beher gemi gros tonaj (GT) üzerinden 0,010 ABD Doları ödenir.

 

2.  Bu ücret, liman işletmesine hizmetin alındığı son güne ait TCMB döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası olarak hizmeti veren kuruluşa ödenir.

 

3.  Liman işletmeleri dışında kıyılara bağlayan ticari yük ve yolcu gemileri bu ücreti Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı' nın belirlediği hesaba haftalık dönemler halinde öder.

 

             E.    DEMİRLEME ÜCRET TARİFESİ:

                         (Tüm Limanlar İçin)

 

Gross Ton

1 Aylık

ABD Doları

1 Yıllık

ABD Doları

500

25

50

1000

50

100

2000

100

200

3000

150

300

4000

200

400

5000

250

500

6000

300

600

7000

350

700

8000

400

800

9000

450

900

10000

500

1000

15000

750

1500

20000

1000

2000

25000

1250

2500

30000

1500

3000

35000

1750

3500

40000

2000

4000

45000

2250

4500

50000

2500

5000

  Tablo: 9

 

1.  Demirleme süresi 3 günü aşan yük ve yolcu gemileri için isteğe bağlı olarak aylık ve/veya yıllık ve bir defaya mahsus olmak üzere – tüm Türk Limanlarında geçerli olmak üzere – demirleme ücreti alınır.

2.   Aylık demirleme ücreti katsayısı geminin GT X 0,05 ABD Doları,

      Yıllık demirleme ücreti katsayısı geminin GT X 0,10 ABD Doları’ dır.

3.  Bu ücret her ayın sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’ nın belirlediği banka hesabına haftalık dönemler halinde ödenir.

 

5.     ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ATIK ALIM HİZMETİ ÜCRET

         TARİFE TABLOSU:

(5 Haziran 2009 tarih ve 27249 Sayılı Resmi Gazete ile yayınlanmış olup 1.1.2010

            Tarihinden itibaren geçerlidir)

                                                                                                                                                                                             EK-1


 

 

 

 

GRT

1. Kısım

2. Kısım

 

 

 

Sabit Ücret

(€ )

Sabit Ücrete Dâhil Verilebilecek Atık Miktarı (m3)

Atık Ücreti (€/m3)

 

MARPOL EK-I

(Sintine suyu, atık yağ, slaç )

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

MARPOL EK-I

 

MARPOL

EK-IV

 

MARPOL

EK-V

Slop, kirli balast

Sintine suyu slaç, atık yağ

0-1000

80

1

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

1001-5000

140

3

2

1

5001-10000

210

4

3

2

10001-15000

250

5

4

2

15001-20000

300

6

5

2

20001-25000

350

7

5

3

25001-35000

400

8

6

3

35001-60000

540

10

10

4

60000-üstü

720

13

15

5

Not:  Verilen atığın miktarı küsuratlı ise üst tam sayıya tamamlanır. 

          Örn:    0,2 m³ atık >> 1 m³ atık sayılacaktır.

                      1,3 m³ atık >> 2 m³ atık sayılacaktır v.b

 

ÜCRET TARİFESİNİN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1 - Ülkemiz limanlarına gelecek olan gemiler ile karasularında atık vermek isteyen uğraksız gemiler, Çevre ve Orman Bakanlığının 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme Genelgesi’ne uygun olarak bildirim yapmak zorundadırlar.

2 - Tüm gemiler, liman atık alım tesislerince verilen hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli katkıyı sağlarlar. Bunun için Ek-1’in birinci kısmında belirtilen oranlarda sabit ücret ödenmesi zorunludur.

3 - Sabit ücret ödeyen gemiler Ek-1’in birinci kısmında belirtilen tür ve miktardaki atıkları ücretsiz olarak verebilirler. Belirtilen atık türleri ve miktarlar dışında verilecek atıklar için, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücret alınır.

4 - Devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemiler ile kabotaj hattında çalışan gemiler sabit ücret ödemezler. Uğraksız geçen gemilerin talepleri halinde atık tür ve miktarına bakılmaksızın Sabit Ücrete Tabi Ücret alındıktan sonra ilave vereceği atığın tür ve miktarına göre m³ başına ücret tarifesi uygulanır.

5 - Kabotaj hattındaki; 150 groston ve altı tankerler ile 400 groston altı diğer gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m³ ücretinden %25, devlete ait olup ticari olmayan hizmet gemileri, maksimum 12 yolcu kapasitesi olan yat ve tekneler, liman sınırları içinde tarifeli sefer ile yolcu taşıyan gemilere atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3ücretinden %50 indirim uygulanır.

6 - Ülkemiz limanlarına gelen bir gemi sabit ücreti ödedikten sonra başka bir limana giderek atık vermek istemesi durumunda Ek-1’in birinci kısmında belirtilen Sabit Ücret Tarifesi uygulanmaz. Bu gemilerin verdiği atığın, Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m3 başına ücreti ödenir. Bu durum, geminin limandan ayrılmadan tekrar atık vermek istemesi durumunda da uygulanır.

7 - Ülkemiz limanlarından sefere çıkıp yurt dışındaki limanlara giden ve 48 saat içinde tekrar Ülkemiz limanlarına gelen gemilerden sabit ücret alınmaz. Bu gemiler, verdiği atık türüne göre Ek-1’in ikinci kısmında belirtilen m³ başına ücret öderler.

8 - Atıkların açıkta alınması durumunda, slop ve kirli balast haricindeki diğer atıkların ücretleri %30 artırılarak uygulanır.Slop ve kirli balastın açıkta alınma ücreti 5 €/m3tür.

9 - Limana veya platforma yanaşmış gemilerden ve limana veya platforma teknik nedenlerden dolayı yanaşamayan gemilerden atık alma gemisi ile atık alınması durumunda, açıkta atık alınma tarifesi uygulanmaz.

10 - Mesai saatleri Pazartesi - Cumartesi 08:00 - 17:00 arasıdır.

11 - Mesai saatleri dışında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sabit ücret dışındaki tarifeler %25 zamlı olarak uygulanır.

12 - Atık alım hizmetlerinin, atık veren gemi veya liman işletmesi kusuru nedeniyle aşağıda belirtilen süreleri aşması durumunda kusurlu taraf diğer tarafa fazladan geçen her bir saat için ilave 40 € ücret öder. Açıkta verilen atık alım hizmetlerinde süre kısıtlaması yoktur.

 

Atık alımına başladıktan sonra;

Slop 

10 saat

 

Atık yağ

2 saat

 

Kirli balast 

10 saat

Zehirli sıvı atık

4 saat

Sintine suyu 

4 saat

Pis su

4 saat

Slaç

4 saat

Çöp

1 saat

 

13 - Bu tarifede belirtilen tüm ücretler üst sınır olup, tarife dışında herhangi bir ad altında ücret alınamaz. Sabit ücret hariç, bu tarifede belirtilen diğer ücretlerden maksimum %40 indirim yapabilir.

14 - Ücret tarifesinde yer almayan MARPOL EK-I kapsamında kalan katı slaç ve MARPOL EK-II atıkların alımı taraflarca belirlenir. Anlaşmazlık durumunda ilgili Valiliğin belirleyeceği ücret uygulanır.

15 - Atık alım hizmet ücreti banka aracılığı ile yatırılır/tahsil edilir.

16 - Muafiyet belgesi verilen ve atık alımı yapmayan limanlar sabit ücreti alır ve anlaşma yaptığı limana verirler.

17 - Limanlar, atık alım hizmetlerini veren gemi veya diğer araçlardan herhangi bir isim altında ücret alamazlar.