Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Sağlık Resmi

SAĞLIK RESMİ

 Ticari gemilerin Sağlık Resmi hesaplaması aşağıda gösterilmiştir.


  Net Ton X 12,00 TL   (2024 yılı için)


 Yabancı ülkelerden gelen gemiler serbest pratika işlemi sonucunda uğradığı ilk Türk limanında; her net ton üzerinden tahakkuk eden serbest gemi sağlık resmini öderler.


 Yabancı ülkelerden gelen her gemi, ödemesi gereken serbest gemi sağlık resmi tutarını, serbest pratika işlemi sonrasında temas ettikleri ilk Türk limanına giriş yaptığı günden itibaren en geç üç iş günü içinde ilgili hesaba öder.

 

SAĞLIK RESMİNDEN MUAF GEMİLER

1.  Harp Gemileri,

2. Resmi ziyarette bulunan gemiler,

3. Hava muhalefeti, manine arızası, kaza ve yangın gibi mucbir sebeplerle Türk limanlarına giren ve orada ticarete girmeyen gemiler,

4. 50 net tona kadar olan gemiler, ( 50 net ton dâhil)

5. Çarpma, yanma ve batma gibi sebeplerle ticari iş görme niteliğini kaybetmiş olup çekilerek götürülen gemiler, bu durumlarını Türk resmi makamlarından alacakları belgelerle ispatladıkları takdirde,

Gemi Sağlık Resmi alınmaz.

 

( Kaynak: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Web Sayfası )