Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Kılavuzluk Barınma Palamar Bekleme Ücretleri

BARINMA HİZMETİ: (İşgal – Fuzuli İşgal)

    A-  Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ nin İstanbul Sarayburnu – Kuruçeşme Rıhtımları Tarifesi:

 

Tarifenin Kapsamı:

Bu Tarife, Kuruluşa ait Rıhtım, İskele ve Mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlayan veyahut mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan şamandıralara bağlayan gemilerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

Hizmetlerin Tanımı:

            a) İşgal: Gemilerin Tarifenin kapsamında belirtilen yerlerde hizmetin devamı süresince barınmalarını,

            b)  Fuzuli İşgal: Gemilerin, Tarifenin kapsamında belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

 

a)   İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar:

Ücretler, gemilerin, Kuruluşa veya mendirek içindeki başkalarına ait rıhtım, iskele, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

Ücretler, gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün / GT ve kesri başına alınır.

 

Geminin bağlandığı veya demirlediği gün ile buralardan ayrıldığı gün tam gün sayılır.

 

Barınma (işgal) ücretinin alındığı rıhtımlarda; makinesiz deniz vasıtasının (şatın)su derinliğinin yetersizliği nedeni ile, gemilerin rıhtımlara yanaşmasını sağlamaya yönelik kullanılmak üzere talep edilmesi halinde; deniz vasıtası başına gün ve adet bazında 1.750,00 TL  maktu ücret alınır.

 

b)  Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:

 

Gemilerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

İşleri bittiği veya İşletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirmeleri bildirildiği ve Liman Başkanlığı tarafından kalkış ordinosu verildiği halde, ordinonun verilişinden itibaren 3 saat içinde terk etmemeleri, (ancak, İşletme yetkililerince gemi kalkış saatinden önce gemi acentesinden yazılı teyit alınmak suretiyle, eğer aynı rıhtıma Liman Başkanlığı tarafından tertip edilmiş gemi yok ise, barınma hizmeti (işgal) olarak değerlendirilir.)

 

İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri,

 

İşgal ettikleri halde posta talep etmemeleri (ancak, şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, şift çalışmalarının İşletmece yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz)

 

İş sahibine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme-boşaltma yapan gemilerin rıhtım ve iskelelere yanaşmalarını müteakip iki saat içerisinde çalışmaya başlamamaları durumunda beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye Liman Başkanlığı’ nca hava muhalefetinden dolayı ayrılma izni verilmediği takdirde fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Türk Bayraklı Okul ve Harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları halinde işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.

 

Esas Ücretler Tarifesi ( İŞGAL-FUZULİ İŞGAL)

LİMAN FAALİYETİ

AÇIKLAMA

ÜCRET

 

 

TL 

GEMİLER

-Kruvaziyer Yolcu Gemileri (Gemi GT x 0,50TL  x Gün)

 

0,50

 

-Askeri Gemiler

860,00

 

4000  GT’ye kadar 860,00 TL 

4001  ve üzeri 860,00 TL + beher GT X0,24 TL  x Gün

 

0,24

FUZULİ İŞGAL

Liman Başkanlığı’nın Kalkış Ordinosu verdiği saatten itibaren 1 saat sonrası uygulanacak. (GT /100 x 35,00 TL  x saat)

35,00

 

 

Günlük (Yanaşık veya açıktaki gemilere servis

 

ACENTE MOTOR-TENEZZÜH

yapmak amacıyla rıhtım ve iskelelere

 

MOTORU

yanaşan/kalkan motorlardan)

860,00

YAT VE BENZERİ DENİZ

1000 GT’ye kadar 860,00 TL

 

VASITALARI

1001 ve üzeri 860.00 TL + beher 100 GT + 260,00 TL 


(Kaynak: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. tarifesi) 

 

B-  TCDD Liman İşletmelerinin Haydarpaşa – İzmir Limanları Tarifesi:

 

Tarifenin Kapsamı

Bu tarife; Kuruluşa ait rıhtım, iskele ve mendireklere rampa (aborda) veya kıçtankara eden veya şamandıralara bağlanan veyahut ta mendirek içinde demirleyen veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere yanaşan, şamandıralara bağlanan gemilerin veya lash layterlerin buralarda barınma hizmetlerini kapsar.

 

Hizmetlerin Tanımı

                a)   İşgal: Gemilerin veya Lash Layterlerin kapsamda belirtilen yerlerde hizmetin devamı müddetince barınmalarını;  Rıhtımların müsait olması halinde, limana yükleme/boşaltma yapmaksızın barınma amacıyla yanaşan gemilerin barınmalarını,

 

                b) Fuzuli İşgal:  Gemilerin veya Lash Layterlerin kapsamda belirtilen yerleri hizmetin bitiminden sonra veya İşletmenin izni olmaksızın fuzuli olarak işgal etmelerini ifade eder.

 

İşgal Hizmetine İlişkin Esaslar:

Ücretler, gemilerin ve lash layterlerin Kuruluşa veya mendirek içinde başkalarına ait rıhtım, iskele, şamandıra veya demirleme yerlerinde işleri bitinceye kadar barınmaları hizmetine karşılık alınacak ücretleri kapsar.

 

Ücretler, gemilerin veya lash layterlerin kapsamda belirtilen barınma yerlerinde kaldıkları beher gün için 1000 GT ve kesri başına alınır.

 

Geminin veya lash layterlerin bağlandığı veya demirlendiği gün ile buralardan ayrıldığı gün, tam gün sayılır.

 

Geminin veya lash layterlerin barınma yeri değiştirildiği takdirde, tüm barınma süresi için yüksek ücret ihtiva eden barınma ücreti uygulanır.

 

Gemiye veya lash layterlerine verilecek hizmeti kolaylaştırmak amacıyla veya rıhtımda su derinliğinin yetersizliği sebebiyle veyahut ta herhangi bir nedenden dolayı deniz vasıtası kullanılmasının talep edilmesi ve bu talebin İşletmece kabul edilmesi halinde, işgal ücreti % 100 ilaveli olarak alınır. (Bu durumda deniz vasıtası için ücret alınmaz.)

 

Barınma yerlerinde bulunan bir geminin veya lash layterin bordasına yanaşan bir başka gemiden, yanaşılan geminin veya lash layterin bulunduğu barınma yeri göz önünde tutularak ücret alınır.

 

Barınma görevi yapmak üzere inşa edilen daimi mahiyetteki sabit ve yüzer tesisler de barınma yeri sayılır.

 

Fuzuli İşgale İlişkin Esaslar:

Ücretler; gemilerin veya lash layterlerin kapsamda belirtilen barınma yerlerini;

 

İşletmenin izni olmadan işgal etmeleri, işleri bittiği veya işletmece kendilerine ayrılmış olan yerlere gitmeleri veya yer değiştirmeleri bildirildiği halde, 3 saat içinde terk etmemeleri,

İşgal ettikleri halde, posta talep etmemeleri, (Ancak şift çalışmalarından doğan fuzuli işgal tahakkuklarında, İşletmece şift çalışmalarının yapılmadığı devrede fuzuli işgal ücreti alınmaz.)

 

Gemilerin işinin bitiminden itibaren tanınan 3 saatlik süre içinde, gemi kaptan ve acentesince tatlı su veya ihrakiye talebinde bulunulması halinde, bu süreyi aşmaları,

 

Sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yükleme/boşaltma yapan gemilerin, bu vasıta ve tesislerin hazırlanması için hizmete başlamadan evvel 2 saatlik bir süre sonunda, yükleme /boşaltma yapmaksızın rıhtımda kalmaları,

 

durumunda, beher saat ve kesri başına alınacak ücretleri kapsar.

 

Gemiye, hava muhalefetinden dolayı Liman Başkanlığı veya İşletmece ayrılma izni verilmediği takdirde, fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Kılavuz ve römorkör almak zorunda olan gemilere, İşletmenin imkânlarının elvermemesi nedeniyle iş talebine uygun saatte hizmet verilememesi halinde, geminin bekletildiği süreler için fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Türk Bayraklı okul ve harp gemileri ile yük ve yolcu alıp vermemek koşuluyla, kamu hizmetlerinde kullanılan deniz araçlarının kendilerine ayrılan yerlerde barınmaları halinde, işgal ve fuzuli işgal ücreti alınmaz.

 

Mendirekler içinde başkalarına ait rıhtım ve iskelelere rampa (aborda) veya kıçtankara eden gemilerden, buraları terk edinceye kadar yalnızca barınma (işgal) ücreti alınır.

 

Lash Layterlerin Barınma Hizmeti

 

Ana gemiden, denize bırakılan lash layterin tekrar ana gemiye yükletilinceye kadar kapsamdaki yerlerde kaldığı beher gün ve kesri için;

 

                500 ton'a kadar                                     38,50 TL

                501 ton'dan yukarı                                45,50 TL

                1001 ton'dan yukarı                                  70 TL

 

       Esas Ücret Tablosu:                                                                                                                                                                                                                                                                                      1000GT/GÜN/TL

Geminin GT’ u

    Diğer Tüm Gemiler

(35+35)

FUZULİ İŞGAL

(3500 GT/SAAT)

70+70

     0 –  3500 GRT gemiler

35

70

   3501- 2000 GRT gemiler

70

140

2001 –  3000 GRT gemiler

105

210

3001 –  4000 GRT gemiler

140

280

4001 –  5000 GRT gemiler

175

350

5001 –  6000 GRT gemiler

210

420

6001 –  7000 GRT gemiler

245

490

7001 –  8000 GRT gemiler

280

560

8001 –  9000 GRT gemiler

315

630

(Kaynak: TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi)


KILAVUZLUK VE RÖMORKÖR HİZMETLERİ:

    (İstanbul Limanı, Çanakkale Limanı, Gelibolu Limanı, İzmir Limanı ve Marmara Denizi geçişleri)

 

Kılavuzluk Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-1000

+1000

100

40

135

60

165

70

Tablo:1

Kılavuz Bekleme Ücreti: beher saat ve kesri için 120 USD, Yukarıdaki ücretlere kılavuz servis botu dahildir.

Römorkör Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

YOLCU GEMİLERİ FERİBOTLAR RO-RO GEMİLERİ CAR CARRİER GEMİLERİ

KONTEYNER GEMİLERİ

DİĞER YÜK GEMİLERİ

0-1000

+1000

0 - 1000

+1000

0-3000

+1000

160

30

230

45

270

50

Tablo:2

 

Tablo 1 ve 2 kapsamındaki gemi tipi;  Klas Sertifikalarında çok amaçlı olarak kullanıldığı belirlenen gemilerle ilgili, ücret uygulamaya esas gemi tipinin tespitinde gemi ağırlıklı yükü esas alınır.

 

Tanımlar:

Kılavuzluk Hizmeti: Gemilere kılavuz kaptan ve servis motoru ile verilen hizmeti

Römorkaj Hizmeti: Limanda geminin yanında bulunma ve gereğinde çekilmesi /itilmesi hizmeti

 

Kılavuz ve Römorkör Hizmetlerine İlişkin Esaslar:

Yukarıdaki tabloda gösterilen ücretler esas ücretler olup, tarifenin uygulanışında tarife hükümleri ile esas ücretleri gösterir tablolar bir bütün teşkil eder. İlaveli veya indirimli ücret uygulanması esas ücretler üzerinden yapılır ve tarife üzerinden yapılacak hesaplamalarda ilave ve indirimler esas ücreti değiştirmez.

 

Bir hizmet için birden fazla indirim öngörülmüş ise; indirimlerden yalnızca en yüksek olanı uygulanır. Yine bir hizmet için birden fazla aynı oranda indirim öngörülmüş ise; yalnızca biri uygulanır. Ancak; bir hizmet için hem ilave hem de indirim uygulanması halinde ilave ve indirim oranları arasındaki (+;-) fark esas ücrete uygulanır.

 

Hizmetlerin 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller hakkında kanunda belirtilen günlere rastlaması halinde esas ücretler; liman hizmetlerinde Cumartesi günü saat: 13:00’ den itibaren tatbik edilen tatil uygulaması hariç, %50 ilaveli olarak alınır.

 

1.5.2 Tehlikeli Yük/Eşya Taşıyan Gemilere Verilen Hizmetler

 1)Türk Boğazlarında verilecek hizmetlerde;

a) TBDTDY madde: 2 (s) bendinde tanımlı yükleri taşıyan tankerlerin esas ücretleri %30 ilaveli olarak alınır,

b) IMDG kod sınıf 1 ve 7 yükleri taşıyan gemilerin esas ücretleri %30 ilaveli olarak alınır,

c) TBDTDY madde: 2 (s) bendinde tanımlı yükleri taşıyan tankerler dışındaki diğer gemilerin (IMDG kod 1 ve 7 hariç) esas ücretleri %10 ilaveli olarak alınır,

2) Limanlarda verilecek hizmetlerde;

a) IMDG kod sınıfı tehlikeli yük taşıyan tankerlerin esas ücretleri %30 ilaveli olarak alınır,

b) Tankerler dışındaki gemilerde IMDG kod sınıfı 1 ve 7 yükleri taşıyan gemilerin esas ücretleri %30, diğer IMDG kod sınıfı yükleri taşıyan gemilerin esas ücretleri %10 ilaveli olarak alınır,

3) Açık denizde akaryakıt depolamak amacıyla konuşlandırılan antrepo gemilerine limbo yapan tehlikeli madde yüklü veya tehlikeli maddeden arındırılmamış tankerlere verilecek hizmetlerin esas ücretleri %50 ilaveli olarak alınır.

 

Tanker sınıfı gemiler ile tanker dışındaki diğer gemi yüklerinin tehlikeli sınıfında olmadığı ve/veya tehlikeli yük taşımak üzere dizayn edilen ancak boş olan tankerlerin hizmete başlanmadan 24 saat içinde alınmış, tehlikeli gazlardan arındırıldığına dair “Gasfree Sertifikası” bulunduğunu beyan eden gemilerden tehlikeli yük ilavesi alınmaz.

Hizmete başlanmadan önce 24 saat içinde alınmış Gasfree Sertifikası bulunması halinde tarife esas ücretleri uygulanır.

 

İstanbul Limanında: Karaköy,Salıpazarı, Haydarpaşa, Sarayburnu, Dolmabahçe şamandıra ve demir mahalli ile Haliç'te verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo:1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2 deki esas ücretler uygulanır. İstanbul Liman hudutları içindeki diğer rıhtım, iskele ve tesislerde (Zeyport hariç) ise esas ücret %100 ilaveli olarak alınır.

 

Diğer Limanlarda: İç ve Orta Limanda verilen kılavuzluk hizmetlerine Tablo 1, römorkör hizmetlerine ise Tablo 2deki esas ücretler uygulanır. Bu limanların dış liman sahalarında verilen hizmetler için esas ücretler %100 ilaveli olarak alınır.

 

Kılavuz ve Römorkör Alma Zorunluluğu:

Gemilerin uymakla yükümlü oldukları Kılavuz /Römorkör alma ve muafiyet oranları, Liman Tüzük Yönetmelikleri ile belirlenir.

 

Türk Bayraklı Okul, Harp ve Araştırma Gemileri: Türk Bayraklı okul, askeri gemiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait araştırma gemilerine kılavuzluk ve palamar hizmeti verilse dahi ücret alınmaz.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

BEKLEME ÜCRETİ:

 

DENİZ VASITALARI KİRALAMA ESAS ÜCRET TABLOSU

Vasıtanın Gücü (TBP)

Planlı Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

Plansız Refakat ve Kiralamalar İçin Beher Saat ve Kesri İçin

ABD Doları

  0 -    9,9 Tona kadar

330

450

10 – 19,9 Tona kadar

440

600

20 – 39,9 Tona kadar

880

1200

40 – 59,9 Tona kadar

1320

1800

60 – 79,9 Tona kadar

1760

2400

80 – Ton ve üzeri

2420

3300

100 Ton ve üzeri

4180

5700

Tablo: 3

Bekleme ücreti esas ücretin yarısıdır. Kılavuz botunun amacı dışında kullanılması halinde beher saat ve kesri başına 300 ABD Doları alınır.

ERV NENE HATUN Acil Müdahale Gemisi için vaki olacak özel amaçlı kiralama talepleri; tarife dışında ayrıca değerlendirilir.

 

Bekleme Ücreti: Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin gecikme ile yapılması halinde:

                a)Kılavuzluk hizmetlerinde yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme ücreti alınır.

                b)Römorkör hizmetinde de yapılan hizmetin esas ücreti ve ayrıca bekleme süresi kadar Tablo:  3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Kuruluştan kaynaklanmayan bir nedenle hizmetin bekletilmesi ve bekleme sonunda hizmetin yapılmaması halinde:

                a) Kılavuzluk hizmetine ait esas ücretin %50 si ile bekleme ücretinin tamamı alınır.

                b) Römorkör hizmetinde esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 'si ve ayrıca Tablo: 3 deki bekleme ücreti alınır.

 

Bir saate kadar beklemelerden bekleme ücreti alınmaz. Bir saati aşan beklemelerde tüm bekleme süresi için ücret alınır. Kuruluş, kılavuzluk ve römorkör hizmetlerine verdiği vasıta ve personeli 1 saatten fazla bekletip bekletmemeye ve bekleme süresi içinde başka hizmet taleplerini yerine getirmeye yetkilidir.

 

Başlayan hizmetlerde hizmetin mücbir sebeplerle (hava muhalefeti gibi) yapılamaması halinde sadece esas ücret tablosundaki ücretlerin %50 si alınır.

 

(Kaynak: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz, Römorkaj ve Diğer Hizmetler Tarifesi)

 

 PALAMAR HİZMETİ:

    A-  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Tarifesi:

 

  Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu: (ABD Doları / GT)

TÜM DİĞER GEMİLER

0 – 1000

+1000

30

15

 

 

 

 

Palamar hizmeti, gemilerin rıhtımlara bağlanması ve çözülmesinde tek bir sefer için alınır. Kalkışta ikinci sefer için alınmaz.

 

     B-  TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi:

Palamar Hizmetleri Esas Ücret Tablosu:(TÜRK LİRASI / Bağlama – Çözme)

GEMİNİN GT’ si

DİĞER TÜM GEMİLER

(94,50+49)

       0 –   1000

94,50

 1001 –  2000

143,50

 2001 –  3000

192,50

 3001 –  4000

241,50

 4001 –  5000

290,50

 5001 –  6000

339,50

 6001 –  7000

388,50

 7001 –  8000

437,50

 8001 –  9000

486,50

 9001 – 10000

535,50

 

1-  Yılbaşı, Dini ve Milli Bayramlar ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yukarıdaki ücretler %50 ilaveli olarak alınır.

 

2-   Tabloda belirtilen ücretler, bağlama ve çözme için tek olarak alınır.

 

3-  Akaryakıt ve diğer patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı eşya taşıyan ve gasfree yapmamış tankerlerin palamar hizmeti ücreti  %30 ilaveli alınır.

 

4-   80.000 GT’ den daha büyük gemiler için 80.000 GT ücretleri uygulanır.

 

5-   Tablodaki GT’ ler, harp gemileri için deplasman ton olarak uygulanır.