Menu

Tarifeler > Uğraklı Gemiler > Navlun Üzerinden Alınan Vergiler ve DTO Payı

NAVLUN ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER VE DENİZ TİCARET ODASI PAYI:

        a)   Navlun Vergisi: Yalnız ihraç eşyası yüklemeleri için armatör hesabına navlun ve yolcu hasılatı üzerinden (Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması olan ülkeler (*) hariç):  % 5,18

 

(*)  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Olan Ülkeler Listesi  

  

       b)  Deniz Ticaret Odası Oda Payı:

 

1.   Konteyner ve RO/RO Gemileri:  (2022 Yılı)

 

Türkiye Limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro – Ro vb. adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden Yükleme ve Boşaltma ‘dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden;

 

           Binde beşi (%0,05) geçmemek üzere

           İthal ve İhraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak,

 

            Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde 550 + 550=1100 ABD Doları yerine 412,50 + 412,50 = 825 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır. 

 

2.   Kuru Yük, Sıvı Yük ve Dökme Yük Gemileri: (2022 Yılı)

 

Türkiye limanlarından yük alan  veya limanlara yük getiren yabancı bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk bayraklı kuru yük, sıvı yük  ve dökme yük taşıyan gemilerden, yükleme ve boşaltma ‘dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (% 0,05) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda payı Ücreti alınır.

 

 

Taşınan Yükün Ton (MT) Ağırlığı

Ödenecek Tavan Ücret Tutarı (ABD )

          0 –    20000

550

  20001 –   40000

800

  40001 –   60000

1050

  60001 – 100000

1300

100001 ve yukarısı

1650

 

Aynı geminin hem yükleme hem de boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.

 

Taşınan Yükün Ton (MT) Ağırlığı

Tavan Ücret Tutarı

İndirimli Ödenecek Tavan Ücret Tutarı

(ABD)

          0 –    20000

(550 + 550)

825

  20001 –   40000

(800 + 800)

1200

  40001 –   60000

(1050 + 1050)

1575

  60001 – 100000

(1300 + 1300)

1950

100001 ve yukarısı

(1650 + 1650)

2475

 

Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki yükleme ve boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarı yüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

 

(Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfası)

 

DENİZ TİCARET ODASI HİZMET ÜCRETLERİ TARİFESİ: (2022 Yılı)

 

        a.   Türk Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Hizmet Ücret Tarifesi:

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

Bunker Tankerler İçin

110

0

500

GT

Kadar

150

501

1500

GT

Kadar

250

1501

2500

GT

Kadar

450

2501

5000

GT

Kadar

640

5001

10000

GT

Kadar

760

10001

25000

GT

Kadar

900

25001

35000

GT

Kadar

1020

35001

50000

GT

Kadar

1140

50001

GT

Ve Yukarısı

1200

      

  b.  Yabancı Bayraklı Gemilerden Alınacak Liman Ücret Tarifesi: (2022 Yılı)

 

Gemi Gros Tonu

Tutar

( TL )

0

500

GT

Kadar

310

501

1000

GT

Kadar

535

1001

1500

GT

Kadar

675

1501

2000

GT

Kadar

815

2001

2500

GT

Kadar

950

2501

5000

GT

Kadar

1075

5001

10000

GT

Kadar

1125

10001

25000

GT

Kadar

1215

25001

GT

Ve Yukarısı

1350

 

 

(Kaynak: İMEAK Deniz Ticaret Odası Web Sayfası)