Menu
 • slidebg1
 • slidebg1
  GEMİ BROKERLERİ VE ACENTELERİ ULUSAL BİRLİKLERİ FEDERASYONU (FONASBA) 2023 YILI TOPLANTISI
 • slidebg1
  Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 2024-2028 Eylem Planı Çalıştayı Gerçekleştirildi
 • slidebg1
  Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin Yürürlüğe Giriş ve Uyma Tarihi Hk.
 • slidebg1
  GEMİ ACENTELİK HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 2023/1
 • slidebg1
 • slidebg1
 • slidebg1
  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nde Yapılan Toplantı
 • slidebg1
  DERNEĞİMİZİN ANKARA ZİYARETİ
 • slidebg1
  DERNEĞİMİZİN İMEAK DENİZ TİCARET ODASI ZİYARETİ
 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  11.12.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 769-438= 11/12/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.12.2023 tarih ve 2859/824/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilenve Ek'te sunulan 08.12.2023 tarihli 248761 sayılı yazıda; Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden tekniknedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindekitabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Odamız we Devamı

 • BALTIC FREIGHT REPORT WEEK 49

  11.12.2023

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 766-437= 11/12/2023Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 08.12.2023tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “Baltic Freight MarketReports Week 49” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • NEW CONTEX COMMENTARY WEEK 49

  11.12.2023

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 765-436= 11/12/2023Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 08.12.2023tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; ‘’New Contex Commentary Week 49’’ hakkındaki bilgi yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk1:New Contex CommentaryEk2:NewContex ReviewDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Gümrük Yönetmeliği 67.Madde

  8.12.2023

  SİRKÜLER NO: 27.1 / 763-434= 08/12/2023İlgi: a) 23.10.2023tarih ve 27.1/650 sayılı dilekçemiz. b)T.C.Ticaret Bakanlığı GümrüklerGenel Müdürlüğü’nün 08/12/2023 tarih ve E-40216608-102.99-00091754901 sayılı yazısı.İlgi yazıda;‘’27.1/650 sayılı ve23.10.2023 tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlıdilekçenizde özetle; İskenderun Gümrük Müdürlüğünce tespiti yapılan A' isimligeminin taşıdığı yüke ait 23310100IM0C sayılı özet beyanın GümrükYönetmeliğinin 67. maddesinde belirtilen süre içerisinde verilmemesindenkaynaklı olarak Gümrük Kanununun 241/3-d maddesi uyarınca düzenlenen usulsüzlükcezası kararının v Devamı

 • COP 28'e Sunulan IMO Çalışmaları

  7.12.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 761-433= 07/12/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.12.2023 tarih ve 2848/816/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde30 Kasım-12 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenmekte olan BirleşmişMilletler İklim Değişikliği Konferansı (COP 28) toplantısı sırasındaUluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO)tarafından, 2023 IMO Sera Gazı Stratejisi’nin kabul edilmesini de içerengemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki en sonçalışmaları sunulmu Devamı

 • Gemi Acentesi Belgelendirme Ücreti

  5.12.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 760-432= 05/12/2023İlgi:Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 05.12.2023tarih veE-25270526-155.01.01-1575326sayılı yazısı.DenizcilikGenel Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda ;‘’Bilindiği üzere gemi acenteleriyle ilgili işve işlemler 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olan"Gemi Acenteleri Yönetmeliği" kapsamında yürütülmektedir. Söz konusuYönetmelik ile acentelik yapmak isteyen firmalara "Gemi Acenteliği YetkiBelgesi" ve acente personeli olarak çalışmak isteyenlere de "GemiAcentesi Personeli Tanıtım Belgesi" düzenlenme Devamı

 • İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğünde 7/24 Çalışma Esasına Geçilmesi

  4.12.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 757-431 = 04/12/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.12.2023 tarih ve 2792/812/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ndenalınan ve ekte sunulan 04.12.2024 tarih ve 13089 sayılı yazıda TicaretBakanlığı'nın 01.12.2023 tarihli ve 91521553 sayılı yazısına atıfla, İstanbulHavalimanı Gümrük Müdürlüğü tarafından 01/12/2023 tarihi itibarıyla ihracat vebağlantılı çıkış işlemleri için 7/24 çalışma esasına uygun olarak hizmetverilmeye başlandığı ifade edilerek konunun Üyelerimize duyurulması istendiği,’’Be Devamı

 • Seyir Yardımcıları Hizmeti

  4.12.2023

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 756-430= 04/12/2023İlgi:İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 04.12.2023 tarih ve 2789/811/2023 sayılı yazısı.İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı EmniyetiGenel Müdürlüğü, Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı tarafından gönderilenve Ek'te sunulan 04.12.2023 tarihli 247660 sayılı yazıda; Seyir ve HaberleşmeDairesi Başkanlığı uhdesinde bulunan Seyir Yardımcıları tesislerinden tekniknedenlerle faaliyet dışı kalmış seyir yardımcıları bilgilerinin yazı ekindekitabloda sunulduğu bildirilmektedir.Söz konusu yazı ve eki Odamız we Devamı

 • BALTIC FREIGHT REPORT WEEK 48

  4.12.2023

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 755-429 = 04/12/2023Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 01.12.2023tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;“Baltic Freight MarketReports Week 48” hakkındakiyazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • 2024 Yılında Uygulanacak Gemi Sağlık Resmi Tarifesi

  4.12.2023

  SİRKÜLER NO: 7.4 / 752-427 = 04/12/2023İlgi: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut veSahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 01.12.2023 tarih ve E-343992119-846.01-230672473sayılı yazısı.Alınan ilgi yazıda;‘’2548 sayılı Gemi Sağlık Resmi Kanunu’nun 2928 sayılı kanunla değişik 3’ncümaddesinin 1.fıkrası ile gemilerden net tonu üzerinden tahsil edilecek GemiSağlık Resminin Bakanlığımızca, Dışişleri ve Hazine ve Maliye Bakanlıklarınıngörüşleri alınmak suretiyle hazırlanacak ve her mali yılbaşında yürürlüğekonulacak tarife ile belirleneceği hükme bağlanmıştır.Bu çerçevede Dışişleri ve Hazine ve Maliye Ba Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı