Menu

Duyurular


Ülkemizden ÇHÇ'ye İhraç Edilen Ürünlerin Ahşap Paketlemeleri

SİRKÜLER NO: 23.1  / 635-519 = 15/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2016 tarih ve 3173-573/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'nin 15.08.2016 tarih ve 15317 sayılı sayılı  yazısı.

 

Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilen ürünlerin ahşap paketlemelerine ilişkin yazının Pekin Büyükelçiliğimizce iletildiği bildirilmekte olup,

Söz konusu yazıda, Çin Halk Cumhuriyetine ihraç edilen ürünlerin paketlendiği ahşap malzemelerin Çin Halk Cumhuriyetine girişleri sırasındaki denetimlerde bazı sorunların tespit edildiği, örneğin ahşap paketleme maddelerinde kabukların ayrıştırılmadığı, zararlı canlılarla (haşere) karşılaşıldığı ve paketlemelerde IIPC (International Plant Protection Convention) işaretine rastlanmadığı, Çin Halk Cumhuriyeti Giriş-Çıkış Denetim ve Karantina Bürosunun bahse konu paketlerde dezenfektasyon (fumigation) işlemi uyguladığı ve söz konusu ürünlerin ülkemizden çıkışlarında daha fazla özen gösterilmesinin beklendiği belirtilerek, söz konusu durumun üyelerimize duyurulması istenmektedir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz