Menu

Duyurular > 2016 > Nisan Duyuruları

Kıyı Tesislerinde Acentelik Faaliyetlerinin Engellenmesi

SİRKÜLER NO:1.3 / 351-291 = 29/04/2016

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No.:2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No.:2016/1)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 347-287 = 28/04/2016

Detay

FONASBA New ConTex Commentary 2016 Week 17

SİRKÜLER NO: 6.12 / 348-288 = 29/04/2016

Detay

Deniz Haydutluğu

SİRKÜLER NO: 13.7  / 346-286 = 27/04/2016

Detay

Yat ve Yelken Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 350-290 = 29/04/2016

Detay

Zamanında Dönüş Yapmayan Geminin Karaya Oturması ile İlgili Kaza Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 345-285 = 26/04/2016

Detay

ICS, IMO MEPC Toplantısı’nda Armatörlerin Görüşlerini Temsil Etmiştir

SİRKÜLER NO: 18.1  / 344-284 = 26/04/2016

Detay

Denizcilik Şirketleri Tarafından Haberleşme Teknolojilerinin ve Sosyal Medyanın Kullanılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 343-283 = 26/04/2016

Detay

Ukrayna’da Gerçekleştirilecek Altyapı Projeleri

SİRKÜLER NO: 2.1  / 342-282 = 26/04/2016

Detay

Tek Pencere Sistemi – Nihai Kullanım İzni

SİRKÜLER NO: 8.7 /  332-280 = 22/04/2016

Detay

Yat ve Yelken Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 333-281 = 22/04/2016

Detay

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/9) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2016/13)

SİRKÜLER NO: 8.7 / 330-278 = 20/04/2016

Detay

Amerika Deniz Ticaret Odası Mart 2016 Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 329-277 = 20/04/2016

Detay

TSE’nin “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Hakkında Genelgesi (MGMB-UMGGB-2016/2)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 327-275 = 19/04/2016

Detay

Yıllık İşletme Cetveli

SİRKÜLER NO: 23.1 / 325-273 = 19/04/2016

Detay

Seyir Uyarısı

SİRKÜLER NO:13.7 / 331-279 = 21/04/2016

Detay

28.Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 322-270 = 15/04/2016

Detay

Deniz Trafiğinin Kapatılması

SİRKÜLER NO:13.7 / 328-276 = 20/04/2016

Detay

BMW Sailing Fest Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 324-272 = 19/04/2016

Detay

Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 326-274  = 19/04/2016

Detay

Tek Pencere Sistemi Geçici İthalat İzni Yükümlü Kılavuzu

SİRKÜLER NO: 8.7 /  323-271 = 19/04/2016

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)(Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Gümrük İşlemleri) (Seri No:139)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 320-268  = 15/04/2016

Detay

2014/34 sayılı Genelge

SİRKÜLER NO: 8.1 / 319-267 = 14/04/2016

Detay

İran Yaptırımları Hususunda ABD Dış Kaynaklı Varlıkları Denetleme Ofisi (OFAC) İle İrtibata Geçilmesi

SİRKÜLER NO: 21.1 / 318-266 = 14/04/2016

Detay

ILO’nun Denizciler için Belirlediği Asgari Ücret 614 ABD Doları($) Olmaya Devam Edecek

SİRKÜLER NO: 21.1 / 315-263 = 14/04/2016

Detay

Kıyı Emniyeti Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri Tarife Değişikliği

SİRKÜLER NO: 1.3 /  321-269 = 15/04/2016

Detay

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Gemi Trafik ve Kılavuzluk Hizmetleri Daire Başkanlığı - Önemli Duyuru

SİRKÜLER NO:13.7 / 317-265 = 14/04/2016

Detay

Sismik Çalışma Duyurusu

SİRKÜLER NO:13.7 / 316-264 = 14/04/2016

Detay

Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 311-259  = 13/04/2016

Detay

Özet Beyanda Eşya Kodunun Düzeltilmesi

SİRKÜLER NO:8.5 / 314-262 = 14/04/2016

Detay