Menu

Duyurular > 2016 > Haziran Duyuruları

Salıpazarı – Karaköy Limanı Yasak Saha

SİRKÜLER NO:13.7 / 537-441 = 29/06/2016

Detay

Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

SİRKÜLER NO: 23.2 / 536-440  = 29/06/2016

Detay

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 535-439  = 29/06/2016

Detay

Yelken ve Yat Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 533-438 = 28/06/2016

Detay

TCDD Haydarpaşa Limanı Ramazan Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 532-437  = 28/06/2016

Detay

Sarıhumma Aşısı Koruyuculuk Süresinde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 23.1  / 531-436 = 28/06/2016

Detay

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/2)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 530-435 = 28/06/2016

Detay

Türk Loydu Vakfı Mesleki Yeterlilik Belgesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 529-434 = 28/06/2016

Detay

MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 528-433 = 28/06/2016

Detay

Mesleki ve Teknik Eğitim Stajları

SİRKÜLER NO: 12.3  / 527-432 = 28/06/2016

Detay

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 526-431 = 28/06/2016

Detay

Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Azaltılması

SİRKÜLER NO: 22.3  / 524-430 = 27/06/2016

Detay

Kiteboard Boğaz Yarışması

SİRKÜLER NO:13.7 / 523-429 = 27/06/2016

Detay

Marmara Yelken Kulübü Yat Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 522-428 = 27/06/2016

Detay

MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 521-427 = 27/06/2016

Detay

Emniyet Tedbiri – Osman Gazi Köprüsünün Açılışı Nedeniyle Gemi Trafiğinin Kapatılması

SİRKÜLER NO:13.7 / 539-442 = 30/06/2016

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında 2 Haziran 1987 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 10.1 / 518-424  = 24/06/2016

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:96)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No:140)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 517-423  = 24/06/2016

Detay

Vergilerin Ödenmesi

SİRKÜLER NO:10.5 / 516-422 = 24/06/2016

Detay

UDHB Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 515-421 = 24/06/2016

Detay

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

SİRKÜLER NO:13.7 / 514-420 = 23/06/2016

Detay

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 513-419 = 23/06/2016

Detay

Gümrük Kanunu 235-1/c Maddesine İlişkin Uygulamasına Dair Genelge

SİRKÜLER NO:8.7 / 509-415 = 22/06/2016

Detay

ISWAN Deniz Haydutluğuna İnsani Müdahale Üzerine İyi Uygulama Kılavuzu Yayımladı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 507-413 = 22/06/2016

Detay

Sefer Veri Kaydedicisi (VDR) Testi Anketi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 506-412 = 22/06/2016

Detay

Vize Muafiyeti Kapsamında Liman Şehrini Gezecek Yabancıların Giriş – Çıkış İşlemleri

SİRKÜLER NO: 15.2  / 505-411 = 22/06/2016

Detay

Uygunsuz Acente Teknesi Hareketlerinin Önlenmesi

SİRKÜLER NO: 3.1  / 504-410 = 22/06/2016

Detay

Acente Botu

SİRKÜLER NO: 3.1  / 520-426 = 27/06/2016

Detay

Deniz Hizmetleri Ücret Tarifeleri (Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar ve Liman Ücret Tarifeleri)

SİRKÜLER NO: 1,1  / 519-425 = 24/06/2016

Detay

Deniz Hizmetleri Ücret Tarifeleri (Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar ve Liman Ücret Tarifeleri)

SİRKÜLER NO: 1,1  / 519-425 = 24/06/2016

Detay