Menu

Duyurular


Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5  / 513-419 = 23/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/06/2016 tarih ve 2556-475/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan, "Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" 22 Haziran 2016 tarih ve 29750 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  
 
Söz konusu yönetmeliğin Bölüm 4 Teminatlar Madde 13'te,
- c) Üçüncü Grup Teminatlar başlığının 4 fıkrasında "Deniz konşimentosuna veya taşıma senedine dayalı ya da ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamında sigortalanmış ihracat vesaiki,
- ç) Dördüncü Grup Teminatlar başlığının 5 fıkrasında "Uçak veya Gemi İpoteği",
 
şeklindedir.

Konu Yönetmelik Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada  "Mevzuat Duyuruları" ve "Ticari" bölümünde yayınlanmaktadır.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yönetmelik
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz