Menu

Duyurular


Vize Muafiyeti Kapsamında Liman Şehrini Gezecek Yabancıların Giriş – Çıkış İşlemleri

SİRKÜLER NO: 15.2  / 505-411 = 22/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/06/2016 tarih ve 2542-468/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Hudut Kapıları Daire Başkanlığı’nın 20.06.2016 tarih ve 93507 sayılı yazısına atfen;

Vize muafiyeti kapsamında,  liman şehrini gezecek kullanıcıya ait kimlik bilgileri yer alan yolcu gemisi kartlarının pasaport yerine geçerli belge olarak kabul edilmesi için gerekli onay işlemlerinin yapılması hususuna ilişkin olarak; Gemi kartlarının, test aşaması sürecinde gerek, Hudut Kapıları Kontrol Sistemi üzerinden manifesto bilgilerinin sorgulanması, kayıt altına alınması hususunda yaşanan sıkıntı ve teknik problemler, gerekse gemi (biniş) kartlarının, üzerinde bulunan kısa süreli geçerlilik sürelerinden ötürü 6458 sayılı Kanun'un 7/b maddesinde belirtilen süreleri kapsamaması nedeniyle pasaport yerine geçerli belge sayılması hususunda sıkıntılar yaşandığı, bu nedenle pasaport yerine geçerli belge hususu ile yolcu/mürettebat manifestosu üzerinde yeni bir değerlendirme ve düzenleme yapılması ihtiyacının hasıl olduğu,
 
Bu çerçevede;
 
-6458 Sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin 2'nci fıkrası 8b) bendi kapsamında ülkemize gelen yabancılara münhasır olmak üzere mevzuata uygun olarak,  güvenli ve hızlı bir şekilde giriş-çıkış işlemlerinin sağlanması için gemi (biniş) kartlarının, yeterli geçerlilik süresine sahip seyahat bölgesi bilgilerinin yer aldığı, yolcu/mürettebat manifestosu ile birlikte pasaport yerine geçerli belge sayılması hususunu Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden,
 
- Hudut Kapıları Kontrol Sisteminin (HKS) Ek'te gönderilen şablona göre güncellenmesini ve "Seyahat Belgesi Geçerlilik Süresi" nin de sorgulanmasını EGM-Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı'ndan,
 
Söz konusu, yolcu/mürettebat manifestolarının Ek'teki  şablona göre yeniden düzenlenmesi hususunun Odamız aracılığı ile üyelerimize duyurulması istenmektedir.​
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı ve Ekleri
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz