Menu

Duyurular


UDHB Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 515-421 = 24/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23/06/2016 tarih ve 2561-477/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 23.06.2016 tarih ve  29751 sayılı Resmi Gazete’de 6/6/2016 tarihli ve 2016/878 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
Söz konusu Kararda, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın Taşra Teşkilatında yer alan İstanbul, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Bandırma, Çanakkale, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun Liman Başkanlıkları bünyesinde “Gemi Sicil Müdürlüğü” kurulması kararlaştırılmıştır.
           
Bahse konu Karar  Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr  adresinde ana sayfada “Mevzuat Duyuruları” bölümünde yayınlanmaktadır. ”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Karar Örneği
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz