Menu

Duyurular


Vergilerin Ödenmesi

SİRKÜLER NO:10.5 / 516-422 = 24/06/2016      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 73421605-849.04 sayılı  ve 21.06.2016 tarihli “Vergilerin Ödenmesi” konulu yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz