Menu

Duyurular


Deniz Hizmetleri Ücret Tarifeleri (Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar ve Liman Ücret Tarifeleri)

SİRKÜLER NO: 1,1  / 519-425 = 24/06/2016       

İlgi: Kocaeli Liman Başkanlığı'ndan 23/06/2015 tarihinde alınan e-posta mesajında;
 
İlgi yazı ile;
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın 16.06.2016 tarihli ve 80368960-155.07/E.44902 sayılı yazısına atfen;
 
“ a) Mülga Denizcilik Müsteşarlığı’nın 09.08.2004 tarihli ve  B.02.1.DNM.0.11.01/2279 sayılı talimatı.
  b) Genele Müdürlüğümüzün 20.05.2016 tarihli ve 80368960-105.99/E.37717 sayılı yazısı.
  c) Genele Müdürlüğümüzün 17.05.2016 tarihli ve 80368960-105.99/E.37735 sayılı yazısı.
  ç) Genele Müdürlüğümüzün 04.05.2016 tarihli ve 80368960-105.99/E.33629 sayılı yazısı.
 
Bilindiği üzere, 01.08.2003 tarihinde uygulanmaya başlanan Liman Ücret Tarifeleri ve ilgili (a) talimat ile Türk Bayraklı gemilerin limanlarımıza her gelişlerinde Kılavuzluk, Römorkaj, Palamar ve Liman Ücret Tarifelerinde yurt dışı Liman Devleti Kontrollerindeki denetim ve tutulma durumlarına göre çeşitli oranlarda indirim ve artış uygulanması gerektiren haller belirtilmiştir.
 
İlgi (b), (c) ve (ç) yazılarımız ile anılan uygulamada yapılan bazı değişiklikler hakkında Liman Başkanlıklarımız talim atlandırılmıştır. Bununla beraber, son zamanlarda Bakanlığımıza gelen başvurularda anılan indirim ve artırıma yönelik farklı uygulamalarla karşılaşıldığı bildirilmekte ve uygulamaya esas görüşlerimiz talep edilmektedir.Yapılan değerlendirme neticesinde, bahse konu uygulamanın ilgi (a) talimatta belirtilen şekilde devam ettirilmesine karar verilmiş olup anılan talimatın bir örneği Ek’te gönderilmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                     Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                     EMİN EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1: e-posta Mesajı
Ek 1: İlgi Yazı
Ek 2: Liman Ücret Tarifesi İndirimleri
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz