Menu

Duyurular


İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 526-431 = 28/06/2016       

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/06/2016 tarih ve 2623-493/2016 sayılı yazısı.
 
İlgili yazı ile;
 
Ekonomi Bakanlığı’ndan “İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2016/4)” 28.06.2016 tarih ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olup  Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) “Mevzuat Duyuruları” bölümünde de yer almaktadır."
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
                                                                                                         Saygılarımızla,
                                                                                     Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                                     EMİN EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz