Menu

Duyurular


ISWAN Deniz Haydutluğuna İnsani Müdahale Üzerine İyi Uygulama Kılavuzu Yayımladı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 507-413 = 22/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/06/2016 tarih ve 2544-469/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 17.06.2016 tarihli ve LA(16)37 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, ISWAN (International Seafarers' Welfare and Assistance Network - Uluslararası Gemi Adamlarının Refahı ve Yardım Ağı) Deniz Haydutluğu İnsani Müdahale Programı'nın, "Denizcilik Şirketleri ve Personel Acentesi İçin İyi Uygulama Kılavuzu – silahlı soygun ve deniz haydutluğu saldırılarında gemiadamlarına ve ailelerine insanı yardım" konulu güncellenmiş bir Kılavuz yayımladığı bilgisini dikkate almaya ve Üyelerine bildirmeye davet edilmektedirler.
 
ICS, Uluslararası Denizcilik Bürosu (IMB), Deniz İşverenleri Uluslararası Konseyi (IMEC) ve Uluslararası Petrol Şirketleri Denizcilik Forumu'nun(OCIMF) yardımlarıyla güncellenen Kılavuz, gemiadamlarının, deniz haydutları ile silahlı soyguncuların hedefi olmaya devam ettiğini ve hâlihazırda dünyanın değişik bölgelerinde çeşitli gruplar tarafından rehin alınmış 100 gemiadamının bulunduğunu bildirmektedir. Gemiadamlarının eğitilmesi, en iyi yönetim uygulaması ve gemilerin güçlendirilmesi müdahalenin bir bölümünü oluşturmakla birlikte, şirketlerin yine de saldırıya uğrayan ya da rehin alınan gemiadamları için hazırlıklı olmaları gerekmektedir.
 
Kılavuz, bir olaydan önce, olay sırasında ve sonrasında gemi adamlarına ve ailelerine destek verilmesi sürecindeki iyi uygulamaları kapsamaktadır. Kılavuz aynı zamanda, planlama üzerine tavsiyeleri ve broşür şablonlarını, ailelerle örnek iletişimleri ve genel kullanıma yönelik diğer bilgileri de içermektedir. Şirketlerin mevcut süreçlerini tamamlamak üzere hazırlanan Kılavuz, deniz haydutları tarafından rehin alınan 200'den fazla gemiadamı ve onların aileleriyle ilgilenmiş olma deneyiminden istifade ediyor.

Kılavuz, http://seafarerswelfare.org/what-we-do/mphrp internet adresinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. ICS Sekreteryası ayrıca ilk gelen alır esasıyla Kılavuzun 30 kopyasını dağıtmaktadır. Bir adet kopya isteyenler ve Kılavuzla ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler ICS Personel İşleri Müdürü Sn. Natalie SHAW'la (E-posta: natalie.shaw@ics-shipping.org) iletişime geçebilirler.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz