Menu

Duyurular


Gümrük Kanunu 235-1/c Maddesine İlişkin Uygulamasına Dair Genelge

SİRKÜLER NO:8.7 / 509-415 = 22/06/2016      

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanan, 20.06.2016 tarih ve 20117910-010.06-E.161711472 sayılı  “Gümrük Kanunu 235-1/c Maddesine İlişkin Uygulamasına Dair Genelge” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz