Menu

Duyurular > 2016 > Eylül Duyuruları

Hindistan-Avrupa 29 İş Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3 / 718-580 = 30/09/2016 

Detay

Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No=1)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 717-579 = 30/09/2016 

Detay

2017 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2016/3)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 716-578 = 30/09/2016 

Detay

Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmaların Engellenmesi

SİRKÜLER NO: 22,3 / 714-576 = 29/09/2016 

Detay

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliğleri (Seri No: 4,5,6)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 715-577 = 30/09/2016 

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1 /   = 30/09/2016

Detay

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No.60)

SİRKÜLER NO: 10.3 / 713-575 = 29/09/2016 

Detay

Tutulmaların Azaltılması

SİRKÜLER NO: 22.3 / 711-574 = 28/09/2016 

Detay

Adres Değişikliği

SİRKÜLER NO: 5.4/ 710-573 = 27/09/2016

Detay

Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 709-572 = 27/09/2016

Detay

Yelken ve Yat Yarışları

SİRKÜLER NO:13.7 / 708-571 = 26/09/2016

Detay

FONASBA New ConTex Commentary 2016 Week 38

SİRKÜLER NO: 6.12 / 706-570 = 23/09/2016

Detay

Kontrol Dalışı

SİRKÜLER NO:13.7 / 705-569 = 22/09/2016

Detay

Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 704-568 = 22/09/2016 

Detay

Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO: 13.7 / 698-567 = 22/09/2016

Detay

Telsiz Operatör Yeterlikleri ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 21.1 / 697-566 = 21/09/2016 

Detay

“TOBB MEYBEM-Kapsam Genişleme”

SİRKÜLER NO: 23.1 / 696-565 = 20/09/2016 

Detay

OMV Petrol Ofisi A.Ş. – Deniz Madeni Yağları Tedarikçi İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 695-564 = 20/09/2016 

Detay

Bosna Hersek STA/Taşımacılık ve Lojistik Müzakereleri

SİRKÜLER NO: 10.1 / 693-563 = 20/09/2016

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2016 Week 37”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 691-562 = 16/09/2016

Detay

Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönerge Bakanlık Olur’u ile Yeniden Yayınlanmıştır

SİRKÜLER NO: 23.1 / 690-561  = 16/09/2016

Detay

6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması

SİRKÜLER NO: 11.5  / 689-560= 09/09/2016 

Detay

FONASBA New ConTex Commentary 2016 Week 36

SİRKÜLER NO: 6.12 / 688-559 = 09/09/2016

Detay

Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 687-558 = 09/09/2016 

Detay

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 18.4 / 686-557 = 09/09/2016 

Detay

DTO Ağustos 2016 AB Bülteni

SİRKÜLER NO:23,1 / 683-554 = 07.09.2016

Detay

Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 4.13 / 685-556 = 09/09/2016 

Detay

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 23.1 / 682-553 = 07/09/2016 

Detay

Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 21.1 / 681-552 = 07/09/2016 

Detay

TCDD Haydarpaşa Limanı Kurban Bayramı Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 684-555  = 09/09/2016

Detay