Menu

Duyurular


Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 4.13 / 685-556 = 09/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.09.2016 tarih ve 3470-617/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

"Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 09.09.2016 tarih ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, bahse konu Değişiklik Yönetmeliğine, Odamız Web Sayfasının "Duyurular" ve "Mevzuat Duyuruları" Bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

 

Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile

 

Gemi Trafik Yönetim Sistemi ve İşletimi başlıklarındaki 15/A ve 15/B Maddesinde,

Personel Yeterlikleri başlıklı 16. Maddesinde,

Eğitim, Sağlık ve Belgelendirme başlıklı 17. Maddesinde,

Planlama ve İşbirliği başlıklı 23. Maddesinin ikinci fıkrasında, değişikliklere gidilmiş,  İdari Yaptırımlar başlıklı 19. Maddesinin yedinci fıkrası, yürürlükten kaldırılmıştır.”


Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz