Menu

Duyurular


4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 18.4 / 686-557 = 09/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 09.09.2016 tarih ve 3474-619/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“2016/9153  Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine Kararda Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede yer alan bazı mallarda uygulanan özel Tüketim Vergisinin Belirlenmesine Dair Karar" 8 Eylül 2016 tarh ve 29825 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

6.6.2002 tarih ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde deniz yakıtlarının da yer aldığı bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları yükselmiştir.


Konu BKK Odamızın web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)  adresinde "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümlerinde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Karar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz