Menu

Duyurular > 2016 > Aralık Duyuruları

Hava Muhalefeti

SİRKÜLER NO: 13.7  / 994-804  = 30/12/2016

Detay

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

SİRKÜLER NO: 8.1 / 993-803 = 30/12/2016 

Detay

İhraç Eşyasına Uygulanacak Ardiye Muafiyeti

SİRKÜLER NO: 1.4 / 992-802 = 30/12/2016

Detay

Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği

SİRKÜLER NO: 23.1 / 991- 801 = 30/12/2016 

Detay

İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.7 / 990-800 = 30/12/2016 

Detay

03.08.2016 tarihli ve 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 7 nci Maddesinde Yer Alan Sürelerin Uzatılması Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 11.5 / 989-799 = 30/12/2016 

Detay

Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2016/2)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 988-798 = 30/12/2016 

Detay

“Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesi” Konulu Genelge

SİRKÜLER NO: 8.1 / 987-797 = 30/12/2016 

Detay

Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 983-796  = 28/12/2016

Detay

TCDD Haydarpaşa Limanı Yeni Yıl Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 982-795  = 28/12/2016

Detay

KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 981-794 = 28/12/2016 

Detay

Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO:13.7 / 980-793 = 28/12/2016

Detay

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 979-792 = 27/12/2016 

Detay

2017 Yılında Uygulanacak Sağlık Resmi Tarifesi

SİRKÜLER NO: 7.4 / 978-791 = 27/12/2016

Detay

EPDK’nın Kurul Kararları

SİRKÜLER NO: 8.1 / 977-790 = 27/12/2016 

Detay

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1)

SİRKÜLER NO: 20.2 / 976-789  = 27/12/2016

Detay

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

SİRKÜLER NO: 11.9 / 975-788  = 27/12/2016

Detay

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:61)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 974-787  = 27/12/2016

Detay

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 9)

SİRKÜLER NO: 10.2 / 973-786  = 27/12/2016

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 79)

SİRKÜLER NO: 10.3 / 972-785  = 27/12/2016

Detay

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78)

SİRKÜLER NO: 10.3  / 981-784  = 27/12/2016

Detay

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 296)

SİRKÜLER NO: 10.4 / 970-783  = 27/12/2016

Detay

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 476)

SİRKÜLER NO: 10.5 / 969-782  = 27/12/2016

Detay

2.KOBİ'ler Konferansı

SİRKÜLER NO: 12.3  / 968-781 = 26/12/2016 

Detay

Yeniden Değerleme Oranı

SİRKÜLER NO: 10.5 / 967-780 = 26/12/2016 

Detay

Ekonomi Bakanımızın Japonya Ziyareti - Görüş

SİRKÜLER NO: 23.1  / 965-779 = 23/12/2016 

Detay

FONASBA “New ConTex Commentary 2016 Week 51”

SİRKÜLER NO: 6.12 / 964-778 = 23/12/2016

Detay

EPDK’nın Kurul Kararı

SİRKÜLER NO: 8.1  / 960-775 = 23/12/2016 

Detay

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar İle İlgili Düzeltme

SİRKÜLER NO: 10.5  / 960-775 = 23/12/2016 

Detay

2017 Yılı Deniz Ticaret Odaları Gemi Acenteliği Eğitimi / Semineri

SİRKÜLER NO: 12.3  / 959-774 = 23/12/2016 

Detay