Menu

Duyurular > 2016 > Mayıs Duyuruları

Bilimsel Çalışma (İstanbul Boğazı’nda Çalışma İzni)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 425-354 = 31/05/2016

Detay

M/V POLARNET Denize İniş Töreni

SİRKÜLER NO: 12.1  / 424-353 = 31/05/2016

Detay

Liman Ücret Tarifeleri

SİRKÜLER NO: 1.1  / 412-342 = 25/05/2016

Detay

Asya Armatörler Formu’nun (ASF) Adının Değiştirilmesi

SİRKÜLER NO: 12.3  / 420-350 = 27/05/2016

Detay

Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Türk Gemiadamları

SİRKÜLER NO: 12.2  / 419-349 = 27/05/2016

Detay

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 418-348 = 27/05/2016

Detay

ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın QUALSHIP 21 Programı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 417-347 = 27/05/2016

Detay

Özet Beyan Düzenlemelerine İlişkin Soru ve Cevaplar

SİRKÜLER NO: 8.1  / 416-346 = 27/05/2016

Detay

Tehlikeli Madde Taşıyan Araç ve Üst Yapıların Teknik Muayeneleri Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2  / 415-345 = 26/05/2016

Detay

Antrepolarda Elleçleme

SİRKÜLER NO: 8.1 / 414-344 = 26/05/2016

Detay

Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması

SİRKÜLER NO: 8.7  / 413-343 = 26/05/2016

Detay

Yabancı Bayraklı Gemilerde Çalışan Türk Gemi adamlarının SGK Kapsamındaki Durumu Hk.(Bilgilendirme Semineri)

SİRKÜLER NO: 12.2 / 399-334 = 24/05/2016

Detay

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 8.7 / 411-341 = 25/05/2016

Detay

Acente Faaliyetleri

SİRKÜLER NO: 1.3  / 394-329 = 20/05/2016

Detay

ThyssenKrupp Marine ile SAHA İstanbul Buluşması

SİRKÜLER NO: 12.3  / 405-340 = 24/05/2016

Detay

İzmit Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi (GTHS) Açılışı

SİRKÜLER NO: 13.1 / 403-338 = 24/05/2016

Detay

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5 / 402-337 = 24/05/2016

Detay

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5  / 401-336 = 24/05/2016

Detay

Avrupa ile ilgili olarak Zika Virüsü Alarmı

SİRKÜLER NO: 22.3  / 400-335 = 24/05/2016

Detay

Yabancı Uyruklu Gemiadamları

SİRKÜLER NO: 15.3  / 393-328 = 24/05/2016

Detay

Sefer Duyurusu

SİRKÜLER NO:13.7 / 404-339 = 24/05/2016

Detay

Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 22.5 / 397-332  = 23/05/2016

Detay

Gemilerin Genel Denetimi ve Belgelendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 18.1 / 396-331  = 23/05/2016

Detay

BIMCO/ICS İşgücü Raporu (Manpower Report)

SİRKÜLER NO: 23.1  / 395-330 = 20/05/2016

Detay

Dahilde İşleme Rejimi İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 8.1 / 392-327  = 20/05/2016

Detay

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat : 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat : 2016 / 5)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 391-326  = 20/05/2016

Detay

İŞKUR Tarafından Uygulanan İşbaşı Eğitim Programı

SİRKÜLER NO: 23.1  / 390-325 = 18/05/2016

Detay

Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin, Yüksek Danışma ve Kredileri Yönlendirme Kurulu Tarafından Yabancı Ülkelere Yönelik Nakdi ve Gayrinakdi Resmi Destekli İhracat Kredileri ile İki Yıl ve Daha Uzun Vadeli Sigorta İşlemlerine İlişkin Olara

SİRKÜLER NO: 23.1 / 389-324 = 18/05/2016

Detay

Gümrük Alacağının Takibi

SİRKÜLER NO: 8.1 / 388-323 = 18/05/2016

Detay

TCDD Haydarpaşa Limanı 19 Mayıs Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 387-322  = 18/05/2016

Detay