Menu

Duyurular


Sarıhumma Aşısı Koruyuculuk Süresinde Değişiklik

SİRKÜLER NO: 23.1  / 531-436 = 28/06/2016      

 İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/06/2016 tarih ve 2602-485/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’nün 24.06.2016 tarih ve 80987995/774.09 sayılı yazısına atfen;
  • Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Sarıhumma enfeksiyonuna karşı yapılan aşı ile sağlanan koruyuculuk süresini on (10) yıldan, aşılanan kişinin ömrü boyunca geçerli olacak şekilde uzattığı,
  • Bu doğrultuda, 11 Temmuz 2016 tarihinden itibaren, hem mevcut hem de yeni sertifikalar için, uluslararası yolcularda (örn: gemiadamları)uluslararası aşı sertifikalarının ilk olarak verildiği tarihe bakılmaksızın, bir taraf ülkeye giriş şartı olarak sarıhumma için yeniden aşılamaya gerek olmayacağı,
  • Mevcut eski sertifikalarda hayat boyu geçerli olduklarını göstermek için herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapılmasına gerek olmadan hayat boyu geçerli sayılacağı,
belirtilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı ve Ekleri
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz