Menu

Duyurular


Uygunsuz Acente Teknesi Hareketlerinin Önlenmesi

SİRKÜLER NO: 3.1  / 504-410 = 22/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/06/2016 tarih ve 2512-465/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2016 tarih ve  E.22516 sayılı yazısına atfen;

İzinsiz ve kayıtsız acente motorlarının, İstanbul limanlarında dış hatlara sefer yapan gemiler ile İstanbul Boğazından transit geçen veya İstanbul demirleme bölgelerinde demirde bekleyen gemilere kumanya, madeni yağ ve ikmal eşyaları ile gemiye katılacak mürettebatı taşımak üzere, gümrüklü hareket noktası olarak belirlenmeyen ve kıyı tesisi işletme izni bulunmayan kıyı tesislerinden hareket ettikleri belirtilerek bu durumun önüne geçilmesini teminen;
 
-Acentelik hizmetlerinin acente yetki belgesine sahip kişilerce, acente botlarıyla yapılması ve acente botlarının amacı dışında kullanılmaması,

-Acente botları ile ilgili işlemlerin İstanbul Valiliği Karaköy Mülki İdare Amirliğinin yazısıyla yayımlanan talimata uygun olarak izin verilen yerlerden yapılması,
 
-Acente botları ile gemiye teslim edilecek ikmal malzemelerinin, ilgili kurumların kontrol ve gözetimi altında izin verilen yerlerden yüklenerek doğrudan ilgili gemiye tesliminin yapılması; gemiden alınan malzemelerin de izinli kıyı tesisine yanaşarak işlemlerinin yapılması, yasal olmayan şekilde güzergahlarının dışına çıkılmaması ve transit geçiş yapan gemilere izinsiz olarak yanaşılmaması,
 
-Acente hizmetleri konusunda Limanlar Yönetmeliğinde belirtilen hususlara riayet edilmesi,

hususlarında Odamızdan ilgililerin bilgilendirilmesi istenmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz