Menu

Duyurular


MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş.

SİRKÜLER NO: 12.3  / 528-433 = 28/06/2016      

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/06/2016 tarih ve 2621-491/2016 sayılı yazısı.
 
 
İlgi yazı ile;
 
" TOBB’un 21.06.2016 tarih ve 0511-146-12280 sayılı yazısına atfen;
 
12.01.2016 tarih ve 148/33 sayı ve Sirkülerimizle kuruluş aşaması duyurulmuş olan MEYBEM hakkında TOBB’dan alınan ilgi yazı ile,
 
- 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde “Mesleki Yeterlilik Belgesi”nin zorunlu hale geldiği ve bu kapsamda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yayımlanan ilk tebliğ ile inşaat, kaynak, doğalgaz ve otomotiv sektörlerini kapsayan 40 meslek dalında, 24 Mart 2016 tarihinde yayımlanan ikinci tebliğ ile de asansör, metal ve makina sektörlerini kapsayan 8 meslek dalında belge zorunluluğu başlatıldığı,
 
- TOBB’un girişimleriyle kurulan MEYBEM Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezleri A.Ş’nin iş kazalarını en aza indirmek amacıyla, tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti vererek, başarılı olan kişilere "Mesleki Yeterlilik Belgesi" verdiği,
 
- MEYBEM tarafından yapılan sınavların kapsamı ve detaylı diğer bilgilerin www.meybem.com.tr  adresinde mevcut olduğu,
 
- İş kazalarının önlenmesi ve özellikle tehlikeli mesleklerde çalışanlarının niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla sunulan bu yeni hizmetin, tüm camiamıza tanıtılmasının büyük önem arz ettiği ve MEYBEM A.Ş hizmetlerinin tüm Üyelerimize duyurulması, sınav ve belgelendirme taleplerinin toplanarak MEYBEM'e iletilmesi istenmektedir.
 
Mesleki Yeterlilik hususunda olabilecek sınav ve belgelendirme taleplerinizin MEYBEM'e bildirilmek üzere Odamıza gönderilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.”
 
denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                  Saygılarımızla,
                                                                          Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
                                                                                               Emin EMİNOĞLU
                                                                                                  Genel Sekreter
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz