Menu

Duyurular


Acente Botu

SİRKÜLER NO: 3.1  / 520-426 = 27/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/06/2016 tarih ve 2592-484/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2016 tarih ve E.45376 sayılı yazısına atfen;

Acente yetki belgesi olmadığı halde acente botu sahibi olmak isteyen kişi/tüzel kişilerin, acente yetki belgesi sahibi firmayla kiralama mukavelesinin olması gerektiği, bu durumda; acente botu malikinin, kiralama mukavelesi yaptığı firma ile aynı statüde olamayacağı, öte yandan; acente yetki belgesi sahibi olmayan ve acente yetki belgesine sahip bir firmayla da mukavelesi bulunmayan kişi/tüzel kişilere acente yetki belgesi alıncaya kadar geçici olarak faaliyet izin belgesi vermenin yasal olarak mümkün olmadığı hususları belirtilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz