Menu

Duyurular


Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)

SİRKÜLER NO: 23.2 / 536-440  = 29/06/2016      

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 29 Haziran 2016 tarih ve 29757 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2014/32/AB)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yönetmelik
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz