Menu

Duyurular


Türk Bayraklı Gemilerin Tutulmalarının Azaltılması

SİRKÜLER NO: 22.3  / 524-430 = 27/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/06/2016 tarih ve 2584-482/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 16.06.2016 tarih ve E.44227 sayılı yazısına atfen;
Paris Liman Devleti Kontrolü Memorandumu (Paris MoU), Avrupa Birliği üyesi 23 ülke ile Norveç, Kanada, Rusya Federasyonu ve İzlanda'nın katılımı ile toplam 27 ülkeden oluşan, dünyanın en prestijli bölgesel Lima devleti kontrolü anlaşması olduğu, Romanya'da yapılan liman devleti kontrolü (PSC) denetimlerinde, genel olarak gemi tutulmalarının 3 kat arttığı, bu kapsamda özellikle Romanya limanlarına sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin tutulmalarının önlenmesini teminen;       
 
- Gemi terk, yangın ile kapalı alanlara giriş ve kurtarma talimlerinin uygun icra edilmesi,
 
- ISM Kod'un etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik olarak, personel çalışma/dinlenme saatleri başta olmak üzere, gemi kayıtlarının düzenli tutulması bakım/tutum faaliyetlerinin düzgün yapılması ve kayıt altına alınması,
 
- Geminin Gemiadamı Donatımında Askari Emniyet Belgesine uygun gemiadamları ile donatılması ve gemi personelinin gemideki görevlerine aşina olmasına azami özen gösterilmesi,
gerektiği,
 
Bu itibarla, konunun önemine binaen Deniz Ticaret Odaları aracılığı ile konunun sektöre duyurulması, Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlerde anılan hususlara özellikle dikkat edilmesi, konu hakkında gerekli tedbirlerin gemi donatanları/işletmecilerince alınması ve işletmeler tarafından yapılan iç denetlerde talimlerin uygun yapıldığının kontrol edilmesinin büyük önem arz ettiği,
bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz