Menu

Duyurular


Türk Loydu Vakfı Mesleki Yeterlilik Belgesi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 529-434 = 28/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27/06/2016 tarih ve 2616-486/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin 24.06.2016 tarih ve 1103 sayılı yazısına atfen;

Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesi' nin bir örneği Ek'te sunulan ilgi yazısı ile çelik kaynakçısı, kaynak operatörü, alüminyum kaynakçısı, iskele kurulum elemanı, doğal gaz çelik boru kaynakçısı, doğal gaz polietilen boru kaynakçısı, plastik kaynakçısı, otomotiv saç ve gövde kaynakçısı mesleklerinde 20.06.2016 tarihi itibariyle Mesleki Yeterlilik Kurumundan sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirildiği bildirilmektedir.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı ve Eki
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz