Menu

Duyurular


Sefer Veri Kaydedicisi (VDR) Testi Anketi

SİRKÜLER NO: 23.1  / 506-412 = 22/06/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21/06/2016 tarih ve 2532-467/2016 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 15.06.2016 tarihli ve RN(16)15 sayılı yazısına atfen;

Öncesindeki Radyo (Telsiz) & Denizcilik (Nautical) Alt Komitesi  toplantısı görüşmelerinde, ICS üyelerinden  bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere gemilerdeki Sefer Veri Kaydedicisi     (Voyage Data Recorder -VDR) cihazının rutin çalışma esnasındaki arızaları hakkında bilgi istendiği,

Deniz kazaları sonrasında VDR kayıtlarına ulaşılmasında yaşanan güçlükler neticesinde, konunun deniz kazaları araştırmacılarını da içeren bir çok platformda gündeme geldiği,

Kaza İnceleme Sürekli İşbirliği Çerçeve Kuruluşları  tarafından  Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Safety Agency – EMSA)'na sunulan delillerin, deniz kazası sonrası VDR cihazından kayıtlara ulaşılamamasındaki öncelikli sebeplerin, VDR cihazındaki arıza ve yanlış prosedür izlenmesi olduğu öne sürülmektedir. 

Üyelerimizden , ICS'in deniz güvenliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere, gemilerinde mevcut VDR cihazlarının rutin çalışma esnasında ve test aşamasında elde edilen sonuçlara göre , Odamız web sitesi (www.denizticaretodasi.org.tr ) ana sayfasında   1-14 Temmuz 2016 tarihleri arasında yayımlanacak  olan  anketi doldurmaları istenmektedir. Yayımlanacak olan anket ile ilgili örnek tablo EK B'de sunulmuştur.
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
Ek 2: Örnek Anket Tablosu
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz