Menu

Duyurular


Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge Personeli ve Tasarım Faaliyet Alanlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 638-522 = 16/08/2016


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2016 tarih ve 3177-575/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bakanlar Kurulu’nun Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, Ar-Ge Personeli ve Tasarım Faaliyet Alanlarına ilişkin,


Ar-Ge veya Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Ar-Ge veya Tasarım Personelinin Merkez ya da Bölge Dışındaki Faaliyetlerine İlişkin Ücretlerin Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında Değerlendirilmesi Hakkında 2016/9091 sayılı Kararı

 

Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısının Tespiti Hakkında 2016/9093 sayılı Kararı ve Tasarım Faaliyeti Alanları Hakkında 2016/9094 sayılı Kararı 11 Ağustos 2016 tarih ve 29798 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Söz konusu kararlar Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Mevzuat Duyuruları” ve “Genel” bölümlerinde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek1: 2016/9091 Sayılı Karar

Ek2: 2016/9093 Sayılı Karar

Ek3: 2016/9094 Sayılı Karar

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz