Menu

Duyurular


Time Charter Barge İhalesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 630-514 = 11/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.08.2016 tarih ve 3144-568/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“OMV Petrol Ofisi A.Ş.’den alınan 10.08.2016 tarihli e-posta mesajı ile;

 

PO’nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın (“Ürün”) Armatör tarafından PO’nun belirleyeceği müşterilere (“Müşteri”) taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işi için; süre şartları OMV PO tarafından belirlenmek üzere 1 yıldan 5 yıla kadar ve hazırlanacak olan OMV PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi ve OMV PO Prosedürleri şartları dahilinde ve aşağıdaki kısa tanımlar kapsamında en düşük 250 dwt ve en yüksek 2.000 dwt kapasiteli Türk Bayraklı gemi kiralanacağı,

 

1. Tekliflerin en geç 20.09.2016 saat 13.00’a kadar, kapalı zarf usulü ile OMV PO Satınalma Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği,

 

2. Sözleşme süresinin:

01.01.2017 tarihi itibari ile teslim tarihi esas alınarak 0-10 yaş aralığında olan gemiler için kullanım keyfiyeti işbu sözleşme şartlarında OMV PO’da olmak üzere; 5 yıl,

 

01.01.2017 tarihi itibari ile teslim tarihi esas alınarak 11-20 yaş aralığında olan gemiler için (20 yıl dahil) kullanım keyfiyeti işbu sözleşme şartlarında OMV PO’da olmak üzere; 3 yıl,

 

01.01.2017 tarihi itibari ile teslim tarihi esas alınarak 21 yaş ve üzerindeki olan gemiler 1 yıl+ 1 yıl, (kullanım keyfiyeti OMV PO’da olacaktır) olacağı,

 

3. Geminin kiraya girişinin, OMV PO Gemi Ulaşım Müdürlüğü’nün teknik kabulüne bağlı olacağı, bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Sözleşme

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz