Menu

Duyurular


Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 639-523 = 16/08/2016


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2016 tarih ve 3178-578/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

 

10 Ağustos 2016 tarih ve 29797 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

 

Yayınlanan yönetmelikler ile 31 Temmuz 2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği” ile 12 Mart 2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılarak yenilenmiş olmaktadır.

 

Söz konusu yönetmelikler Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Mevzuat Duyuruları” ve “Genel” bölümlerinde yayınlanmaktadır.”

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek1: Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Ek2: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz