Menu

Duyurular


Gemi Adamlarının Deniz Hizmeti Hesabı

SİRKÜLER NO: 21.1 / 648-531 = 19/08/2016


T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden alınan 15/08/2016 tarihli ve 25032954-145.06[199]/E.57258 sayılı "Gemiadamlarının Deniz Hizmeti Hesabı" konulu yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz