Menu

Duyurular


Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 11.5  / 650-533 = 19/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.08.2016 tarih ve 3232-588/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca (UDHB) 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede, "Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği" yayınlanmıştır. 


Ulusal demiryolu altyapı ağı üzerinde yapılan her türlü demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde düzenin sağlanması; demiryolu altyapı işletmecileri, demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi faaliyetinde bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik, mesleki yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarının belirlenmesi, bu faaliyetlerde bulunanların; hakları, yetkileri, yükümlülükleri ve sorumluluklarının tespit edilmesi; yetkilendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenleyen söz konusu Yönetmelik Ek'te yer almaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz