Menu

Duyurular


30 Ağustos Zafer Bayramı Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 2.4 / 658-541  = 29/08/2016


T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğü’nden alınan, 29/08/2016 tarih ve 60288926-573.99-E.456077 sayılı yazısında;

“30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatili nedeniyle Limanımızda 29.08.2016 tarihi saat 24.00’dan 30 Ağustos 2016 tarihi saat 24.00’a kadar ücreti üçüncü şahıslardan karşılanmak üzere mesaili çalışma yapılacaktır.

Mesaili olarak çalışmak isteyen acente ve firmaların, 29.08.2016 tarihi saat 14.00’a kadar Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.”

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz