Menu

Duyurular


Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi)

SİRKÜLER NO: 8.7  / 663-543 = 31/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 31.08.2016 tarih ve 3326-601/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (GTB) Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yayımlanan 08.08.2016 tarih ve 2016/50 sayılı Genelge ile,

 

20.03.2012  tarih ve 28239 sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu  Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde, Bakanlığın koordinasyonunda,  yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin "e-belge" uygulaması üzerinden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmaların tamamlandığı,

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no.lu alanında beyan edilen ve "31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliği (Tebliğ 2016/1)nin Üçüncü Kısım İkinci Bölümü" çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kıymetli Kâğıt İthalat İzin Belgesi"nin 10.08.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınmasının uygun bulunduğu belirtilerek işlemlerin nasıl gerçekleştirilebileceği açıklanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Genelge

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz