Menu

Duyurular


Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği

SİRKÜLER NO: 3.4 / 653-536 = 22/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.08.2016 tarih ve 3254-594/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“UDHB Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nden alınan 16 Ağustos 2016 tarih ve E.59329 sayılı yazıda, ülkemiz deniz ve içsularında yapılacak tarama faaliyetlerine ilişkin Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği'nin 09 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olduğu ve yayın tarihinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilerek; bahse konu Yönetmelik çerçevesinde tarama faaliyetinde bulunacak tarama firmalarının yerine getirmesi gereken yükümlülükler ve alması gereken belgeler bulunduğu belirtilmekte olup,

 

İleride herhangi bir mağduriyet yaşanmaması açısından, söz konusu faaliyetlerde bulunacak üyelerimizin hazırlıklı olmasında yarar görülmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz