Menu

Duyurular


Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SİRKÜLER NO: 10.3  / 647-530 = 19/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.08.2016 tarih ve 3228-586/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Maliye Bakanlığı’nın “Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i 18 Ağustos 2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile “9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016 tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan uluslararası ihale konusu işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine istinaden damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.” paragrafı eklenmiş olup, Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde “Mevzuat Duyuruları” ve “Genel” bölümlerinde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Tebliğ

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz