Menu

Duyurular


İhracat Beyannamelerinin Kapanması

SİRKÜLER NO: 8.7  / 655-538 = 24/08/2016 


İlgi: T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.08.2016 tarih ve 73421605-120.99 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“İhracat beyannameleri ile bu beyannameler kapsamı eşyanın fiili ihracatına ilişkin tescil edilen beyanlar arasında kap ve kilo bilgilerinin uyumlu bir şekilde beyan edilebilmesini teminen; TIR İhracat Özet Beyan ile çıkış bildiriminde ihracat için açma bölümlerinde “kap” ve “kilo” bilgisinin girilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bu kapsamda bir taşıma senedinin birden fazla ihracat beyannamesi kapsamı eşyayı içeriyor olması durumunda her bir ihracat beyannamesine ilişkin parçalı durumu da beyan edilmek suretiyle kap ve kilo bilgisi de girilecek olup söz konusu düzenleme 19/09/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup konuya ilişkin olarak gerekli bilgilendirmenin yapılması hususu,”

 

bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                          Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz