Menu

Duyurular


Sefer Bildirimi (Marmara Denizinde Sismik ve Hidrografik Oşinografik Çalışmalar)

SİRKÜLER NO: 13.7 / 651-534 = 19/08/2016


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19/08/2016 tarih ve 3236-589/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 18.08.2016 tarih ve E.8709 sayılı yazısı ile; "MTA SELEN" Araştırma Gemisiyle 15.08.2016 ve 25.09.2016 tarihleri arasında Marmara Denizi'nde Ek'te haritası ve koordinatları verilen alanda sismik ve hidrografik/oşinografik çalışmaların yapılacağı, söz konusu çalışmalar süresinde diğer deniz taşıtlarının "MTA SELEN" isimli araştırma gemisinden en az yarım deniz mili açıkta seyretmeleri gerektiği,Bu itibarla, bahse konu çalışmaların yapılacağı noktalar ile ilgili bilgilerin Ek'te gönderildiği belirtilerek, seyir, can, mal ve çevre emniyeti göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınması istenmektedir.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz