Menu

Duyurular


İhaleye Davet

SİRKÜLER NO: 23.1  / 636-520 = 15/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 15.08.2016 tarih ve 3174-574/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı’nın 15.08.2016 tarih ve 89011861-937.02 sayılı yazısı.

 

2016 / 324376 İhale Kayıt No.lu “KURTARMA 9 Römorkörü Havuz, Güverte ve Makine Bakım Onarımı”işine ilişkin olarak yapılan yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterli bulunan isteklilerden fiyat teklifi alınacağı,

 

İhaleye ilişkin ihale dokümanının, İdarenin www.kiyiemniyeti.gov.tr internet sitesinde ve “Kemankeş Karamustafa Paşa Mah. Kemankeş Cad. No: 63 Beyoğlu / İSTANBUL” adresinde görülebileceği ve/veya satın alınabileceği, İhaleye katılmak için ihale dokümanına uygun olarak hazırlanan yeterlilik başvurularının en geç 01.09.2016 Perşembe günüsaat 14:00’a kadar ihale dokümanında belirtilen adrese ulaştırılması gerektiği, belirtilmektedir.”

 

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz