Menu

Duyurular


İstanbul Boğazının Deniz Trafiğine Kapatılması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 657-540 = 25/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.08.2016 tarih ve 3299-597/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı'nın 25.08.2016 tarih ve E.8939 sayılı yazısı ile; 26.08.2016 tarihinde saat 12:00'den itibaren ikinci bir emre kadar İstanbul Boğazında; Anadolu Hisarı-Rumeli Hisarını birleştiren hat ile Anadolu Feneri-Rumeli Fenerini birleştiren hattın arasında kalan deniz alanının yerel ve uluslararası deniz trafiğine kapatıldığı,

 

Can ve mal güvenliği bakımından, hiçbir gemi /deniz aracının bu alana girmemesi/seyir yapmaması konusunda tüm ilgililerin kaptanların talimatlandırılarak gerekli duyuruların yapılması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz