Menu

Duyurular


Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar

SİRKÜLER NO: 10.5  / 649-532 = 19/08/2016 


İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 19.08.2016 tarih ve 3237-590/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Bakanlar Kurulu'nun Ekonomi Bakanlığı'nın 05.08.2016 tarih ve 84045 sayılı yazısına istinaden alınan 2016/9099 sayılı "Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar"ı 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olup, özetleRusya ve Irak'a yönelik ihracatın finansmanı amacıyla bankalarca kullandırılan Türk Eximbank kaynaklı sevk öncesi belgesiz ihracat kredileri ile bankaların kendi kaynaklarından kullandırdıkları ve birinci ve ikinci grupta izledikleri diğer nakti ihracat kredilerinden kredi riski açık olanların Türk Eximbank nezdinde açılacak yeni bir belgesiz ihracat kredisi ile yeniden yapılandırılarak devralınmasına ilişkin bazı düzenlemeler getirilmektedir.


Söz konusu Karar Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde "Mevzuat Duyuruları" ve "Genel" bölümlerinde yayınlanmaktadır.”


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Karar

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz