Menu

Duyurular


Tokyo MOU Yük Güvenliği Uygunluğuna Yoğunlaşacak

SİRKÜLER NO: 22.3  / 645-528 = 19/08/2016

 

 

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18.08.2016 tarih ve 3202-581/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İlgi: 12.08.2016 tarihli TradeWinds gazetesinde yayınlanan bir yazı.

 

Adam Corbett, Londra imzası ile TradeWinds gazetesinde yayınlanan İlgi yazıda aşağıdaki bilgiler verilmektedir:


"Tokyo Anlaşma Memorandumu (MOU-Tokyo Memorandum of Understanding) liman devleti kontrol otoritesi  Eylül ayından itibaren yük-güvenliği düzenlemeleri hususunda üç aylık bir yoğunlaştırılmış denetleme kampanyası  (CIC – concentrated inspection campaign) yürütecektir.


Bu insiyatif ile gemilerin uluslararası yük-güvenliği tüzüklerine uygun olduklarının kontrol edilmesi sağlanmaya, zabitlerin ve mürettebatın gereksinmelerin  bilincinde olmalarına ve yük elleçlemesi hususundaki potansiyel tehlikelere ait farkındalığın artırılmasına çalışılacaktır.


Tokyo MOU bir bildiri ile şunları belirtmiştir: "Bu yılki CIC'nin amacı veya hedefi gemilerin uygulanabilir yük-güvenliği (cargo-securing) gereksinimlerine uygunluğu ve gemiler ve yük-güvenliği operasyonları ile uğraşan gemicilerin geniş kapsamlı güvenliği hususunda bilgi sağlamaktır."


CIC (Yoğunlaştırılmış Denetleme Kampanyası) normal liman devleti kontrolü denetlemeleri esnasında yapılacak olup, yük düzenlemelerinde ortaya çıkarılan tüm sorunlar geminin alıkonması ile sonuçlanabilir. Ancak, Tokyo MOU şunları bildirmiştir: "Bu kampanyanın amacı gemileri alıkoymak değil, fakat yük-güvenliği düzenlemeleriyle ilgili emniyet ve uygunluğu arttırmaktır."


Tokyo MOU, CIC'nin başlamasından önce mürettebatın, işletmecilerin ve gemi sahiplerinin yük-güvenliği el kitaplarını tekrar gözden geçirmelerini ısrarla istemiştir.


Paris MOU da, aynı süre esnasında Denizcilik Çalışma Konvansiyonu'na (MLC – Maritime Labour Convention) uygunluk hususunda bir CIC yürütecektir.


Geçen yıl Tokyo MOU 17,269 gemi ile ilgili olarak 31,407 denetleme yapmıştır, bu da bölgeye uğrak yapan gemilerin yaklaşık %70'i civarında bir denetleme oranını temsil etmektedir.  Böyle denetlemeler ile ortaya çıkarılan gemi noksanlıkları geçen yıl toplam 83,606 olmuştur ve bunun bir sonucu olarak 1,153 gemi tutulmuştur.


Böylece bölgeye uğrak yapan gemilerin standartları iyileşme göstermekte olup, geçen dört yıl içinde noksanlıklar ve gemi tutulmalarının sayısında azalma görülmüştür.


2011 yılında noksanlıklar 103,549 ile ve gemi tutulmaları ise 1,562 ile zirve noktasına ulaşmıştı."


Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz