Menu

Duyurular


2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Cezaları Uygulamaları

SİRKÜLER NO: 20.2 / 633-517 = 16/08/2016


IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/08/2016 tarihli 3156 sayılı "2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Cezaları Uygulamaları" konulu yazısı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                      Emin EMİNOĞLU

                                                                                                       Genel Sekreter

 

 

Ek:  İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz