Menu

Duyurular


6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 640-524 = 16/08/2016

 

İlgi: IMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.08.2016 tarih ve 3186-580/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu” 13.08.2016 tarih ve 29800 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girmiştir. Bahse konu Kanun kapsamı; “Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınırötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar” şeklindedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz