Menu

Duyurular > 2011 > Nisan Duyuruları

ATA Karnesi Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0280-212 = 28/04/2011

Detay

Damga Vergisi ve Harç İstisnası Hk.

SİRKÜLER NO: 10.3 / 0286-217 = 29/04/2011

Detay

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 21.1 / 0285-216 = 29/04/2011

Detay

2011/27 sayılı Genelge Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0283-214 = 29/04/2011

Detay

2 ADET 55 TON ÇEKME KAPASITELI RÖMORKÖR ALIMI İHALESI HK.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0279-211 = 28/04/2011

Detay

2011/25 sayılı Genelge Hk.

SİRKÜLER NO: 8.7 / 0278-210 = 28/04/2011

Detay

Karayipler Bölgesindeki MARPOL Ek V Uygulamaları Hk.

SİRKÜLER NO: 20.1 / 0275-207 = 27/04/2011

Detay

İkincil İşlem Görmüş Ürün Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0273-205 = 27/04/2011

Detay

Güney Kutbu (Antartıka) Bölgesinde Ağır Yağların Taşınması ve Yakıt Olarak

SİRKÜLER NO: 20.3 / 0272-204 = 27/04/2011

Detay

D-8 Üyesi Ülkeler Arasında Gümrük Konularında Çok Taraflı İdari Yardım Anlaşması'nın Onaylanması Hakkındaki 2011/1680 Sayılı Karar

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0268-201 = 25/04/2011

Detay

Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0284-215 = 29/04/2011

Detay

Gemilerin Sigortalandırılması – Pilot Uygulama Hk.

SİRKÜLER NO: 18.1 / 082-213 = 28/04/2011

Detay

Deniz Alacaklarına İlişkin Gemilerin Sigortalanması ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Hakkında Seminer

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0277-209 = 26/04/2011

Detay

Sondaj Çalışması Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0276-208 = 27/04/2011

Detay

MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 EĞITIMI HK

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0274-206 = 27/04/2011

Detay

Koruma ve Tazmin Sigortasını Düzenleyen Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 18.1 / 0271-203 = 26/04/2011

Detay

Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No.1) Hk.

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0269-202 = 25/04/2011

Detay

Devlet Muhasebesi Standardı 31 (DMS 31) Maddi Olmayan Duran Varlıklar

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0267-200 = 25/04/2011

Detay

Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Alacakların Yeniden Yapılandırılması) (Seri No: 2)

SİRKÜLER NO: 8.1 / 0266-199 = 25/04/2011

Detay

Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği

SİRKÜLER NO: 22.4 / 0265-198 = 22/04/2011

Detay

Suriye Limanları Hakkında Bilgi

SİRKÜLER NO: 6.12 / 0264-197 = 22/04/2011

Detay

Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0263-196 = 22/04/2011

Detay

“Piyasa Gözetimi ve Denetimi Uygulamalarında Neredeyiz” Konulu Seminer

SİRKÜLER NO: 12.2 / 0261-195 = 20/04/2011

Detay

Deniz Haydutluğu ile Mücadele Kapsamında Bilgilendirme Toplantısı

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0259-194 = 19/04/2011

Detay

Karadeniz’e Sahildar Devletlerin Sınır / Sahil Güvenlik Makamları Arasındaki İşbirliği Anlaşması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0258-193 = 19/04/2011

Detay

Vefat

SİRKÜLER NO: 5.1/ 257-192 = 19/04/2011

Detay

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

SİRKÜLER NO: 11.5 / 252-191 = 18/04/2011

Detay

Türkiye Cumhuriyeti ile Filipinler Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve eki “Protokol”ün onaylanması

SİRKÜLER NO: 10.1 / 251-190 = 18/04/2011

Detay

Bakü – Tiflis – Kars Yeni Demiryolu Bağlantısına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 0250-189 = 18/04/2011

Detay

FONASBA' nın ( The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) Nisan ayı gazetesi

SİRKÜLER NO: 6.12 / 0249-188 = 15/04/2011

Detay